Hopp til hovedinnhold

Festspillene i Bergen

H.K.H. Kronprinsens tale under åpningen av de 62. festspillene i Bergen 21. mai 2014.

Kjære festspilldeltakere,
Kjære bergensere,

Frigjøring. Det handler dette årets Festspill om. Frigjøring fra overmakt, fra trange rom, fra taushet og binding. I stedet: Frihet til å mene, til å krysse nasjonale og kunstneriske grenser, frihet til å bruke sin stemme og finne sin identitet – i seg selv, og i en større sammenheng.

I år feirer vi 200 års jubileet for grunnloven, som la fundamentet for Norges selvstendighet, - fundamentet for Norges frigjøring.  

I kveld kan vi oppleve åpningsforestillingen «Stemmer», som minner oss om de mange frigjøringskampene som fremdeles pågår i ulike deler av verden.

Musikk kan frigjøre. Mange av kunstnerne og musikerne som står på programmet i løpet av de neste 15 dagene vet noe om det. Noen av dem kjemper daglige kamper i sine hjemland og miljøer – for å få ytre seg, for å få være seg selv, for å sette søkelys på vanskelige temaer. 

Musikk kan bidra til nasjonal bevissthet og selvstendighet – som vi har mange eksempler på fra vår egen historie. Musikk kan være identitetsstyrkende, hjelpe oss til å forstå hvem vi er. Og musikk kan gi oss utløp for følelser.     

Det vet jeg selv av egen erfaring. For eksempel da jeg bodde her på 90-tallet i Bergen, da opplevde jeg sterke kulturuttrykk, for eksempel på Garage og på Hulen og andre steder. Det var jo litt tungt og høyt, men det ga sterke opplevelser og jeg husker det godt. Det lå vel også noe frigjørende i de opplevelsene.

Jeg skal ikke gå lenger i å innlemme dere i min musikksmak på 90-tallet. Men jeg ville nevne dette av to grunner: For det første ville jeg få sagt at det var fantastisk å bo i Bergen i en så viktig fase i livet. Og for det andre: Dette er eksempel på noe sikkert de aller fleste av dere har erfart – nemlig at kulturopplevelser kan skape en intens frihetsfølelse. Når vi gjenkjenner oss selv gjennom kunst, kan vi få avgjørende øyeblikk i livet.       

Festspillene 2014 handler altså om frigjøring. Samtidig har festspillene også et uttalt mål om å forene tradisjon og fornyelse. Så hvordan henger disse sammen – frigjøring, tradisjon og fornyelse? Selv om jeg ikke er noen ekspert, er dette nokså kjent stoff for meg, dette med tradisjon og fornyelse. Det å ta med seg det beste av tradisjonene, samtidig som man fornyer seg, høres kanskje lett ut – men det er ikke alltid like enkelt i praksis:   

Det kan ligge en viss spenning eller friksjon mellom tradisjon og fornyelse. Ofte klarer de to å leve godt side om side – og glimtvis i ekte harmoni. Og når vi finner balansen, kan vi være så heldige å oppleve frigjøring. Frigjøring av energi, av kreativitet, av identitet.  

Gjennom 61 festspill har denne kulturelle institusjonen søkt etter den ideelle balansen mellom disse kreftene. Et tegn på at dere har lykkes, er at festspillene har fungert som en talentutvikler. Det er et tegn på åpenhet for det ukjente og mot til å gi det uprøvde en sjanse.

Kunst stiller spørsmål og hjelper oss å oppdage nye muligheter. Et rikt kulturliv med mange ulike kunstneriske uttrykk er en forutsetning for et levende demokrati.

Frigjøring – Tradisjon – Fornyelse. Disse tre henger tett sammen.
Grunnlovsjubileet handler om dette. Festspillene handler om dette.


Herved erklærer jeg de 62. Festspillene i Bergen for åpnet!21.05.2014

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook