Hopp til hovedinnhold

Hilsen til TV-aksjonen 2014

H.K.H. Kronprinsens hilsen til TV-aksjonen 2014 (Kirkens Nødhjelps «Vann forandrer alt»), under kick-off som samtidig markerte 40-årsjubileet for NRKs TV-aksjon. Avholdt på Popsenteret i Oslo, 7. oktober 2014.

Kjære alle sammen,

Så fint å være her! Det er noe helt spesielt med TV-aksjonen. Den er en nasjonal dugnad med dype røtter – og en av de fineste tradisjonene vi har. Alle stiller opp: Voksne og barn, myndigheter og næringsliv, frivillige organisasjoner, skoler, tros- og livssynssamfunn. Målet er å skaffe 100 000 bøssebærere som kan besøke hver eneste dør i hele landet og samle inn penger. På verdensbasis er dette unikt. Og det er alltid gøy å oppleve hvor mange som er i sving når det bygger seg opp mot aksjonsdagen.

Vi i kongefamilien har støttet opp om TV-aksjonen på mange måter gjennom årene. Moren min var dypt inne og «hand on» i komitéarbeidet under den aller første TV-aksjonen i 1974, som gikk til Flytningerådet. Helt siden da har det vært en tradisjon for oss også å være involvert – som aksjonens beskytter, med feltreiser, bøssebæring – eller ved å ved å være med på kick-off her på Popsenteret.

Selv husker jeg veldig godt forrige gang TV-aksjonen gikk til Kirkens Nødhjelp, i 2001. Da var temaet var hiv og aids, og da var jeg også beskytter. Reisen jeg gjorde sammen med KN til Sør-Afrika den gangen har fulgt meg siden. Jeg hadde noen opplevelser på den turen som jeg stadig trekker fram når jeg er ute og snakker om å bruke ressursene våre.

Jeg møtte en aids-syk ung kvinne som het Mathumbangel. Selv om hun var veldig syk, hadde hun hatt overskudd til å etablere et lokalt informasjonssenter der andre hiv-positive og pårørende kunne komme for å få informasjon, støtte og felleskap. Jeg tenker fremdeles på Mathumbangel som et forbilde. Når hun – med sine ressurser kunne klare alt dette – hva kan ikke vi – med alle våre muligheter, få til?

Nettopp hva vi kan få til, har vi sjansen til å vise under årets TV-aksjon «Vann forandrer alt». For oss i Norge er det vanskelig å sette oss inn i hva en hverdag uten tilgang til rent vann egentlig handler om. Rent vann er – for oss – noe helt selvfølgelig. Vi merker først hvor livsviktig det er, hvis vi plutselig mangler det.

Men dette lever 800 millioner mennesker i verden med hver eneste dag. Det å gi over en million mennesker varig tilgang på rent vann, er en sterk motivasjon for å engasjere seg i denne TV-aksjonen.

I Vietnam har jeg selv sett det viktige arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør i forhold til klima og reduksjon av konsekvensene ved katastrofer. De driver prosjektene sine i nært samarbeid med lokalbefolkningen, noe som også er et av suksesskriteriene i vannarbeidet. Samarbeid og eierskap i planlegging, gjennomføring og vedlikehold av prosjekter, er det som skaper utvikling på en verdig og holdbar måte – både for enkeltmennesker og hele samfunn.

 

Jeg ønsker dere lykke til med årets TV-aksjon! Jeg håper hele landet vil engasjere seg og at alle vil bidra søndag 19. oktober.

 

07.10.2014

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook