Hopp til hovedinnhold

SINTEF Energy Lab: Åpningstale

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av SINTEF Energy Lab i Trondheim, 2. september 2015.

Kjære alle sammen!

Det er fint å være på SINTEF igjen. Jeg var her sist i fjor sommer, da jeg besøkte MARINTEK med den tyske presidenten, og jeg følger med på endel av det dere jobber med. Siden sist har dere utnevnt ny direktør, og selv om hun ikke tar tiltrådt, vil jeg gjerne gratulere med valget av Alexandra Bech Gjørv.

Jeg tror trygt vi kan si at Norge står foran en spennende framtid. Verden forandrer seg, og vi må også endre oss. Skifte i energitilførsel og klimautfordringene er noe av det som gjør at vi må tenke nytt.

Mediebildet kan gjøre oss pessimistiske. Langsiktig mener jeg likevel det er grunn til å være optimist:

Norge er en energinasjon, med betydelige naturressurser. Naturressursene gir oss enorme muligheter for verdiskaping, men også et ansvar for at vi forvalter dem til beste for oss selv og for kommende generasjoner.

Og så er jeg optimist fordi vi har spennende forskningsmiljøer - som SINTEF - som fokuserer på anvendt forskning. På nettsiden deres står det blant annet at SINTEF skal være en attraktiv arbeidsplass som tilbyr unike utviklingsmuligheter for mennesker med viten og vilje.

Vi trenger kunnskap, og vi trenger folk med store ambisjoner – som SINTEF har mye av. Det har vi hørt eksempler på her fra scenen akkurat nå. Dere representerer det beste innen forskning og innovasjon som vi trenger i framtidens Norge.

Det å utvikle en bærekraftig energiforsyning er en av vår tids viktigste oppgaver, siden det henger så tett sammen med klima og miljø. For å løse framtidens energiutfordringer trengs det handling, og handling må være forankret i kunnskap. SINTEF bygger denne kunnskapen gjennom sin forsknings- og utviklingsaktivitet.

Kunnskap bygges på mange måter; gjennom teoretiske studier, beregninger, modeller - og ikke minst gjennom forsøk og eksperimenter. Eksperimentell forskning krever gode og oppdaterte laboratorier og annen forskningsinfrastruktur. SINTEF Energy Lab representerer et viktig steg for det samlede energiforskningsmiljøet i Trondheim og for hele Norge.

SINTEF Energi Lab gir rom for spennende og utfordrende forskningsprosjekter. Her kan SINTEFs beste folk gjøre sitt ytterste for å forme framtidens energiløsninger både til lands og til vanns - innen elektrisitetsforsyning og forbrenningsteknologi.

Her, i denne hallen skal forskerne utvikle ny teknologi og nye komponenter for strømforsyning til undervannsinstallasjoner og offshore vindparker, og teknologi som skal sikre strømforsyningen som vårt samfunn blir stadig mer avhengig av. En sikker strømforsyning er noe vi kanskje tar for gitt i vår del av verden, og som vi vanligvis ikke legger merke til før den er borte. (Så håper vi det går bra når dere skal koble dere på nettet her nå...).
SINTEF Energy Lab skal bidra til teknologiutvikling slik at energisystemet i Norge og i verden fortsatt er pålitelig og sikkert.

Norge er ikke en suksess fordi vi har store naturressurser. Hovedgrunnen til å være optimistisk er at vår største ressurs er folks hode, hjerte og hender. Mennesker med kunnskap, nysgjerrighet og et ønske om å skape en bedre framtid. Det er vår viktigste kapital.

Med dette erklærer jeg SINTEF Energy Lab for åpnet!

 

02.09.2015

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook