Hopp til hovedinnhold

Konferanse for unge ledere i tros- og livssynssamfunn

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av konferanse for unge ledere i regi av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat–moskeen, Oslo 18. september 2015.

Kjære alle sammen,

Jeg står nå foran dere som et menneske, sånn som du også er, med alle mine feil og mangler, men også -  håper jeg - noen kvaliteter. Og det jeg tenker er noe av det viktigste, er at vi i kraft av å være menneske, har mye mer til felles enn det som skiller oss.

En filosof som heter Kwame Anthony Appia har et sitat som jeg etterhvert er blitt glad i. Jeg tar det på engelsk:

“It is crucial to remember always that we are not simply black or white or yellow or brown, gay or straight or bisexual, Jewish, Christian, Moslem, Buddhist or Confucian, but we are also brothers and sisters; parents and children; liberals, conservatives and leftists; teachers and lawyers and auto-makers and gardeners; fans of the Paders and the Bruins; amateurs of grunge rock and lovers of Wagner; movie buffs; MTV-holics, mystery-readers; surfers and singers; poets and pet-lovers; students and teachers; friends and lovers”

Norge i dag består av veldig mange ulike typer mennesker. Derfor er det viktig å jobbe med forskjellighet på en konstruktiv måte. Dette er et arbeid som kan være utfordrende, og til og med veldig vanskelig. Ikke desto mindre - og kanskje nettopp derfor - er det så viktig.

Derfor er jeg glad for at Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har bestemt seg for å arrangere en konferanse for unge ledere. Gjennom aktiv dialog er dere er her for å samarbeide på tvers av livssyn, for å skape forståelse og for å bygge tillit. Dette ligger som en grunnplanke under et av konferansens formål, nemlig å forebygge ekstremistiske holdninger blant unge.

Dere med på å forvalte noe av det viktigste i mange menneskers liv: Deres tro og livssyn. Det som skjer i menighetene og organisasjonene deres setter dagsorden. Og dere som sitter her, har påvirkningskraft i noen av de viktigste og vanskeligste spørsmålene i vår tid. Mange søker til dere for å få svar på grunnleggende verdispørsmål: Liv og død, toleranse og åpenhet, identitet og tro.

Dagens og framtidens lederarbeid i tros- og livssynssamfunnene er viktig for at vi skal ha et raust og inkluderende samfunn i Norge. Å være med på å forvalte folks verdier er et stort ansvar og gir store muligheter. Hvordan dere velger å utøve eget lederskap har konsekvenser for andres liv.

Mange snakker om verdibasert ledelse, og det finnes ulike definisjoner og versjoner av filosofien. Jeg tenker at det handler om at ledere tar ansvar, og sammen med medarbeiderne utvikler holdninger og kultur. Det handler også om at man tar valg basert på langsiktighet og varighet. Mange suksessfulle ledere styrer etter verdier, og de klarer å ta langsiktige hensyn når de står i vanskelige dilemma. Bærekraftig og menneskelig utvikling er prinsipper som blir mer og mer viktig for framtidens ledere.

Vi møter alle på dilemmaer. Dere også, vil jeg tro. Og selv om den vanlige driften i organisasjonen deres sikkert også handler mye om ganske dagligdagse utfordringer, møter dere kanskje flere eksistensielle problemstillinger enn mange av oss andre.

Et verktøy som jeg tror på, er å bruke verdighet som kompass i dette landskapet. Alle mennesker har sitt iboende, medfødte menneskeverd. Denne umistelige verdien har man utelukkende i kraft av å være et menneske. Vår verdighet kan styrkes når vi opplever at våre rettigheter og frihet respekteres og når vi lever i en situasjon der vi kan gjøre valg og handlinger som bygger opp vår selvrespekt, integritet og nestekjærlighet.

Om man spør seg: Vil beslutningen jeg nå er i ferd med å ta, styrke menneskers verdighet? – flytter man fokuset bort fra seg selv og over på andre. Dette kan virke på mange nivåer; i skolegården, blant venner og i familien, på jobb, i internasjonal politikk og utvikling - og i menigheten og organisasjonen din også.

I ledelse basert på verdighet tror jeg det ligger mange muligheter for positiv forandring.

Unge ledere er blant de viktigste ressursene vi har. Dagens unge ledere spiller en viktig rolle i arbeidet med fortsatt å bygge et moderne Norge som er godt for alle å bo i. Denne kapitalen må vi sammen forvalte. STL har gjennom konferansen deres tatt dette på alvor, og bidrar positivt til forvaltningen av denne ressursen. Det er gjennom samling og dialog at forskjellene blir en styrke og at mangfoldet en ressurs.

Lykke til med konferansen!

 

 

18.09.2015

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook