Hopp til hovedinnhold

Åpning av konferansen Energetics!

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av konferansen Energetics! i regi av Norsk senter for flerkulturell verdiskapning, Drammen, 19. oktober 2015.

Statsråd
Kjære alle sammen

Når Kronprinsessen og jeg reiser rundt i Norge, møter vi masse folk med energi og pågangsmot. Det skjer mye nyskapning og innovasjon her til lands. Et eksempel på det er Shafi Adan, som dere kommer til å møte her på konferansen. Han er en seriegründer – der noe av det siste er Zoopit, et nytt opplegg for rask levering av varer. Ganske imponerende hva han har fått til. Særlig siden han bare er 23 år gammel.

Samtidig møter vi dem som er urolige for framtiden og hva som kommer til å skje med jobbene deres. Norge står foran utfordrende tider. Mange enkeltmennesker sliter også med å finne alternativer når arbeidsplassen deres ikke lenger finnes. I denne situasjonen trenger vi å legge til rette for jobbmuligheter, nye ideer og gode initiativ.

På mange måter er vi heldige: Norge har betydelige naturressurser som gir oss store muligheter for verdiskaping. Likevel er vår viktigste ressurs alle de menneskene som bor her. Det er Norges hoder, hender og hjerter som tar oss velberget inn i framtiden. For at vi fortsatt skal ha et godt samfunn, trenger vi at alle får muligheten til å virkeliggjøre sine unike og ulike ressurser. Alle trengs – og vi trenger mangfoldet.

Ideer og kreativitet trenger ofte litt hjelp for å virkeliggjøres. Her gjør dere i Norsk senter for flerkulturell verdiskapning en viktig innsats. Dere er med på å bidra til å sikre sysselsetting av kompetente innvandrere som ofte er arbeidsledige, men som har ressurser og potensial til å bli viktige bidragsytere i utviklingen av det norske samfunnet.

Dere har en viktig rolle i dette bildet – og det er imponerende hva senteret har gjort: Siden det startet for 10 år siden her i Drammen, har nesten 1000 mennesker fra veldig mange land har vært på kurs og 173 bedrifter er blitt startet opp.  Hele 42 % av bedriftene er startet av kvinner, og det er høyere enn gjennomsnittet for Norge, som er på 37 %. Nesten alle bedriftene er fortsatt virksomme.

Hver femte gründer i Norge er innvandrer. Det er altså en overvekt blant innvandrere som starter egne virksomheter sammenlignet med norske innbyggere. Mange starter for seg selv fordi de rett og slett ikke får jobb. 5 % av innvandrerne i Norge, det vil si ca. 20 000 personer, har et personlig eid foretak. Dessuten: Etter fem års drift har bedrifter som er etablert av innvandrere, høyere gjennomsnittlig omsetning og sysselsetting enn foretak generelt.

Blant gründerne i Norge utgjør minoritetene altså en relativt stor gruppe. Likevel kan mange ha særlige utfordringer når de skal etablere eget foretak. De kan for eksempel ha problemer med å skaffe kapital for å etablere bedriften sin.

Dessuten: Nettverk er viktig for enhver etablerer. Mange innvandreres nettverk består ofte av nære relasjoner – som familie og venner. Mange av disse nettverkene kan likevel ha begrenset tilgang til informasjon og finansiering som er nødvendig for å utvikle egen virksomhet.

Dette gjør dere noe med. Senteret her er pådriver for et multikulturelt verdiskapende Norge. Dere får innvandrere ut i jobb, hjelper kvinner ut i arbeidslivet, og øker antall gründere i Norge.

Jeg ønsker Norsk senter for flerkulturell verdiskaping lykke til i fortsettelsen når dere øker virksomheten til å gjelde hele landet. Jeg håper denne 10-årsmarkeringen gir et løft for arbeidet videre!

Takk for meg.

 

19.10.2015

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook