Hopp til hovedinnhold

Maihaugenkonferansen 2016: Åpningstale

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av Maihaugenkonferansen, onsdag 11. april 2016, på Maihaugen, Lillehammer.

Kjære alle sammen. God morgen!

For et par måneder siden var det et TV-innslag som ga meg håp om at vi kommer til å lykkes med integreringen av flyktninger i Norge også i årene som kommer. Innslaget handlet om 21 år gamle Fahad Abby fra Hovseter i Oslo som bestemte seg for å gjøre en innsats for å integrere flyktninger allerede ved ankomst. Han satte opp et provisorisk klasserom utenfor Politiets utlendingsenhet bestående av et bord, et par stoler og penn og papir og tilbød gratis norskundervisning til alle som stod og ventet på å få registrere seg hos politiet. Hans første elev og beste elev ble 14 år gamle Yaman Kafarnawi fra Syria, som i løpet av 20 dager lærte å snakke norsk helt imponerende godt. På spørsmål om hvorfor Fahad hadde bestemt seg for å bruke dagene sine på å lære bort norsk svarte han: «Det er noe alle burde ha gjort. Det er vår jobb å integrere flyktningene, for ingenting skjer ikke av seg selv».

Og det kan vel dere kjenne dere litt igjen i. Jeg tror Fahad har helt rett. Integrering skjer ikke av seg selv. Vi har alle et ansvar – og med en felles innsats vil vi lykkes. Alle i dette rommet gjør en kjempeviktig jobb: Bosetting, norskopplæring og utdanning er helt nødvendig for å kunne etablere et nytt liv i Norge.

Minst like viktig for integreringen er møtet mellom mennesker.

Det er i dette møtet at språk og kulturelle koder læres.

Det er i dette møtet at tall og statistikker blir ekte mennesker med personlige historier, erfaringer, drømmer og mål for livet.

Det er i dette møtet at nødvendige nettverk og livslange vennskap skapes.

For dere som jobber i førstelinjetjenesten er dette kanskje en selvfølge. Dere er blant dem som er best på å møte og se enkeltmennesker.

Integrering handler om involvering. Vi lykkes med integrering når vi sørger for at alle får reelle muligheter til å delta og bidra i samfunnet. Dette får vi til ved å jobbe sammen på tvers av sektorer. I tillegg til det offentlige spiller også privat og frivillig sektor en viktig rolle.

I næringslivet ser vi flere som bidrar positivt, blant annet har en butikkjede satt som mål å ansette minst en flyktning i hver av sine butikker og har allerede gitt mange flyktninger en arbeidsplass og mulighet til å bidra.

I frivillig sektor har vi sett en fantastisk mobilisering! Tusenvis av nordmenn over hele landet har meldt seg som frivillige.

Utdeling av mat og klær, aktiviteter for barn og unge på mottak, språkkafeer, flyktningguider, sjakk på biblioteket, besøksvenner, støttekontakter, hjerterom og Tilfluktshjem er bare noen av de mange gode initiativene som er satt i gang av enkeltindivider, lokale bibliotek og organisasjoner som Røde Kors, Redd Barna, Norsk folkehjelp, Kirkens nødhjelp og Refugees Welcome to Norway.  

Initiativene skaper de viktige møteplassene vi trenger for å lykkes med integreringen. Engasjementet er imponerende og inspirerer. Vi må ta vare på dette – og oppmuntre til videre engasjement også etter at mediene har sluttet å skrive om flyktningene.

Vi må også se på hvordan frivillige krefter og det offentlige best jobber sammen.  Denne konferansen er et godt sted å tenke høyt om dette.

Det finnes selvsagt mange utfordringer. De må vi snakke om, og finne løsninger på— sammen. Samtidig er det viktig å dele suksesshistoriene og lære av det som fungerer.   

Derfor er Maihaugenkonferansen viktig.

Derfor er dere viktige.

Tusen takk for den helt avgjørende innsatsen hver og en av dere gjør hver dag.

Jeg ser fram til å lære mer, høre om deres erfaringer, kunnskap og ideer i løpet av dagen og erklærer med dette Maihaugenkonferansen 2016 for åpnet.

 

 

 

11.05.2016

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook