Hopp til hovedinnhold

DNB NXT

H.K.H. Kronprinsens tale under DNB NXT ved DNBs hovedkontor i Bjørvika 28. september 2017.

Hei alle sammen,
Good afternoon everyone!

I am going to switch to Norwegian shortly, but first I would like to commend the organizers and contributors for putting together an exciting conference program – focusing on how we can create the world we want by using our resources in the best possible way.

I am here to tell you a little bit about how we work with our foundation. But first I would like to share with you all a story that illustrates the core of my message here today:

It is said that in a particular tribe in South Africa, when a person acts irresponsibly or unjustly, she or he is placed in the center of the village, alone. All work ceases, and every man, woman and child in the village gathers in a large circle around the individual.

Then – each person in the tribe speaks to the accused, one at a time, and here is the trick: they speak about all the good things the person in the center of the circle has done in his or her lifetime. Every incident, all positive attributes, good deeds, strength and kindnesses are all recited – carefully and at length.

___


Når vi i Norge diskuterer hva vi skal leve av i framtiden, handler det naturlig nok mye om innovasjon – både innenfor teknologi og samarbeidsformer – og om bærekraftig forvaltning av ressursene. 

Alt dette er selvsagt viktig og helt nødvendig. Men vi må ikke glemme at det vi skal leve av – også i framtiden – først og fremst er mennesker.

Vi skal leve av menneskers arbeid, av menneskers skarpe hoder og varme hjerter.

Vi skal leve av det hver enkelt av oss har å bidra med til felleskapet.

Vi skal ikke bare leve av det – vi skal leve for det også.

Bærekraft er et vidt begrep. Det handler også om at ressursene som bor i hvert enkelt menneske tas i bruk – så vi alle kan leve og virke til beste for våre små og store felleskap – på lang sikt.

Dette prøver Kronprinsessen og jeg å bidra til gjennom Kronprinsparets fond – som vi etablerte da vi giftet oss for 16 år siden.

De siste seks årene har Fondet hatt hovedfokus på at ungdom skal får brukt sine ressurser, og hindre at de faller utenfor utdanning, arbeidsliv og sosiale arenaer. Gjennom fondets samarbeidsprosjekter bidrar vi med økonomisk støtte, kompetanse og nettverk som kan styrke de forskjellige prosjektene. Og DNB har vært en av partnerne i dette arbeidet.

Målet har hele tiden vært å bidra til å skape et samfunn der alle føler tilhørighet og hvor alle kan bidra.


(viser kort video om Fondet)

Dere skal få høre mer om Arbeidsinstituttet etterpå, som nå har skiftet navn til UngInvest Arbeidsinstituttet i Buskerud. Dette er ett av prosjektene vi jobber sammen med – i tillegg til Trivselsleder, Lærervikaren og VIBRO.

Jeg tenkte jeg skulle løfte frem to aspekter som gjør at vi synes det er motiverende å jobbe med fondet.

Det første handler rett og slett om samfunnsøkonomi:
Noe vi synes det har vært veldig gøy å bidra til, er at DNV GL har gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektene i Fondet. Rapporten som ble lansert i mai i år viser at samfunnet spares for 3 milliarder kroner ved at de over 1100 ungdommene tilknyttet fondets samarbeidsprosjekter blir aktive deltakere og ikke blir stående utenfor felleskapet. De bruker en metodikk der de sammenlikner en referansegruppe med de ungdommene som er i fondsprogrammene. Dette viser at vi som samfunn har enorme muligheter og at det nytter å gjøre noe! 

Det andre – og kanskje viktigste – handler om gleden over å se mennesker utfolde seg og få brukt ressursene sine. Det handler om å se det enkelte mennesket, og å se hele mennesket.

Vi har tro på å fokusere på styrkene, og ikke på svakhetene. Og der er vi tilbake ved fortellingen jeg innledet med.

Når vi blir fortalt at vi er god til noe, retter vi ryggen og føler oss bedre. Og når vi jobber med å ta tak i – og bygge videre på – disse styrkene, da kan det skje store ting. Det viser UngInvest i praksis, som dere skal få bli bedre kjent med etterpå gjennom to fantastiske deltakere – nemlig Hedda og Jostein.

Vi vet at vi kan skape et sterkt Norge for framtiden – med mye både å leve både av og for – fordi vi vet hvor mye bra ungdom vi har i dette landet. Og vi har lært noe om hva som skal til for å forløse potensial og utnytte store menneskelige ressurser.

 

Det er en stor glede for meg å introdusere Hedda Sofie Dahl og Jostein Hyttebakk fra UngInvest.

 

28.09.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook