Hopp til hovedinnhold

Besøk til Kåfjord: Tale i Olderdalen

H.M. Kongens tale i Olderdalen 9. august 1992.

Fylkesmann
Ordfører
Kjære Kåfjordinger,

Vi har idag reist gjennom det meste av Nord-Troms. Tidlig i morges seilte vi inn til Skjervøy og vi har vært innom Storslett og Havnnes, og får nå anledning å avslutte vår første dag i Troms her i Kåfjord. Vi har fått og får mektige naturinntrykk, men mest av alt er vi glade for å få møte folket som bor og bygger i disse vakre deler av vårt land. 

Fjord og fjell og jord har gjennom tidene gitt utkomme og levemåte for innbyggerne i Kåfjord. Her, som ellers , har folkets kår vært skiftende fra tid til annen. Men det inntrykk som møter oss her i kommunesenteret Olderdalen, er en bygd og en kommune der folk trives og vil bo, selv om mange må pendle ut av kommunen i sitt daglige virke. 

Etter hva jeg forstår gir kraftproduksjonen bra inntekter i kommunekassen og muliggjør en rimelig god standard på de tjenester kommunen byr sine innbyggere. 

Kåfjord er i en spesiell situasjon ved at kommunen er den eneste i Troms som har definert seg som en samisk kommune etter den nye samiske språkloven. Det er mitt håp at de rent praktiske problemer som administrasjon og forvaltning, fort vil bli overvunnet, og at beslutningen vil bidra til å stimulere den generelle utvikling i kommunene og berike det kulturelle mangfold. 

I Kåfjord, såvel som i så mange andre distriktskommuner, står man overfor den krevende utfordring å skaffe arbeidsplasser til en stadig bedre utdannet ungdom. Det er ingen lett oppgave i den forandringens og omstillingens tid vi lever i. 

Det vil kreve initiativ og oppfinnsomhet og hardt arbeid.
Jeg kan bare uttrykke et oppriktig ønske om at dere, kommunens egen befolkning, vil makte den opgaven.

Sammen med Dronningen og Kronprinsen ønsker jeg dere lykke til, og håper at dere må kunne gjøre Kåfjord til et godt hjem også for de kommende generasjoner. Vår hilsen og gode ønsker går dessuten til folket i de to nabokommunene Storfjord og Lyngen, som vi dessverre ikke rekker å besøke denne gang.

Takk for møtet og for hyggelig mottagelse, alle sammen.

 

 

09.08.1992

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook