Hopp til hovedinnhold

FNs havforskningstiår: lanseringsseminar

H.K.H. Kronprinsens digitale åpningshilsen til lanseringsseminaret med anbefalinger for norsk satsing under FNs havforskningstiår, Oslo 16. oktober 2020.

Statsråder,
Havforskere,
Kjære alle sammen, venner av havet!

Havet er en unik og utrolig del av kloden vår. Verdenshavene knytter folk sammen og gir grunnlag for liv. Til alle tider har mennesker livnært seg av mulighetene som finnes i havet.

Men, gjennom lang tids forurensning og overforbruk av havressursene har havet kommet i ubalanse.

Uten havet fungerer ikke jorda. Nå har vi, verdenssamfunnet, ti år på oss – både til å nå bærekraftmålene og til å forske oss fram til de beste løsningene for havet, jorda og menneskene som bor her.

Det store målet er et bedre liv – for alle.

I havet finnes mange av løsningene på noen av vår tids største globale utfordringer. Men det forutsetter et friskt hav.

Havet gir både mat og energi. Og over 20 prosent av alt utslipp som må kuttes for å nå bærekraftmålene anslås at kan gjøres i havet.

Felles – både for utfordringene og løsningene – er at vi trenger forskning og kunnskap for å kunne gjøre det rette. Derfor er det så viktig at FN har dedikert det neste tiåret til havforskning.

Forskning er komplisert tålmodighetsarbeid. Det tar tid å få resultater. Vi må til enhver tid handle og ta beslutninger på grunnlag av best tilgjengelige kunnskap. Kanskje må kursen justeres underveis. Det har vi erfart mange ganger i vår egen historie.  

Norge er en havnasjon. Gjennom århundrer har vi vært verdensledende innen marine og maritime næringer – og vi står helt i front innen havforskning.

Vi har utviklet teknologi, omstilt oss og skapt nye leveveier – i tråd med ny kunnskap og nye markeder.

Jeg er stolt av Norges rolle på dette feltet. 

Jeg håper at vi – sammen med FN og det internasjonale samfunnet – skal klare å finne fram til gode, kunnskapsbaserte løsninger som vil bidra til å gjenvinne balansen mellom havet og oss mennesker.

Lykke til med det viktige arbeidet!

 

16.10.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprins Haakons åpningshilsen til Forskningsrådets lanseringsseminar for norsk satsing under FNs havforskningstiår. Foto: Det kongelige hoff