Hopp til hovedinnhold

Likestillingskonferansen 2021

H.K.H. Kronprinsregentens tale på Likestillingskonferansen 2021, 3. mars 2021.

Statsminister, 
Statsråder,
Kjære alle sammen,

Vi hadde kommet så langt:
Aldri hadde flere jenter gått på skole.
Aldri hadde flere barn overlevd 5 årsdagen sin.
Aldri hadde vi hatt færre fødselsrelaterte dødsfall i verden.
Og ekstrem fattigdom var på vei nedover.

Så kom pandemien.
Verden ble satt tilbake.
Vi ble satt tilbake.
Jenter og kvinners situasjon ble forverret.

For kriser forsterker sårbarhet. De som er mest utsatt fra før, blir ofte hardest rammet under kriser. 

Vold i nære relasjoner har økt. 

Mange jenter kommer aldri tilbake til skolene som ble koronastengt. I stedet giftes de bort på grunn av dårligere familieøkonomi. Tilbud til gravide og fødende har blitt sterkt redusert, og ressursene er overført til å håndtere pandemien. 

Også her i Norge har krisen synliggjort at kamper som har vært kjempet gjennom generasjoner ikke er utkjempet én gang for alle: 

Tradisjonelle kjønnsroller har blitt forsterket. Mange forteller at mor – i større grad enn far – tok rollen som både kokk, lærer og fulltidsarbeidende på hjemmekontor under den første nedstengningen. 

Krisen synliggjør strukturelle svakheter – både hos oss selv og i verden som helhet.
Samtidig viser kvinner vei på så mange områder også i krisetid:

Kvinnelige statsledere fungerer som forbilder – og bidrar til at likestilling holdes på agendaen.
En ung kvinne er verdens fremste stemme i kampen for kloden vår.
Her hjemme har en organisasjon som Bydelsmødre vært et verdifullt bindeledd mellom storsamfunnet og minoritetsbefolkningen gjennom koronatiden.
De har brukt kompetansen sin til å skape større trygghet for familier.  

På tross av at det er gjort mye bra arbeid til nå, har vi globalt sett en stor jobb foran oss som ikke kan vente. For vi har satt oss mål vi skal nå innen 2030. I bærekraftsmålene er likestilling er et mål i seg selv. 

I tillegg til det er det sånn at skal vi klare å nå alle de 17 målene, må vi bruke alle de menneskelige ressursene. Kvinner og menn.

Riktig kunnskap og bredt samarbeid er nødvendig for å ta de gode valgene, for å kunne fortsette arbeidet som var så godt i gang – også med å gjøre verden til et bedre sted for jenter og kvinner. 

Den nasjonale likestillingskonferansen er et skritt på denne veien. Vi får høre inntrykk, erfaringer og forskning fra flere områder. Vi vil få mer kunnskap og sikkert bli litt klokere. 

Vi hadde kommet så langt.  
Vi har ikke råd til å miste alle disse framskrittene.
Vi skal bygge videre på dem – sammen. 

Med dette erklærer jeg den nasjonale likestillingskonferansen 2021 for åpnet.
Lykke til med dagen – og med det viktige arbeidet deres!

 

 

 

03.03.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook