Hopp til hovedinnhold

Offisielt besøk til Sverige: Næringslivsseminar ved Karolinska Institutet

H.K.H. Kronprinsens tale ved åpningen av næringslivsseminaret "Norge og Sverige – sterkere sammen enn hver for seg" på Karolinska Institutet i Stockholm 2. mai 2022.

Deres kongelige høyheter
Statsråder
Ambassadører

Kjære alle sammen


Kjære Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel – tusen takk for den varme velkomsten Kronprinsessen og jeg har fått. Vi føler oss alltid hjemme hos dere, og i Sverige. Og takk for en fin tale — som viser at vi tenker likt om mye.

Jeg vil påstå at Sverige og Norge er verdens beste naboer. Det er ikke bare fordi vi har den lengste felles landegrensen i Europa. Det er heller ikke bare fordi våre lands historier, ja til og med våre familier, er så tett vevd i hverandre. Og det er heller ikke bare fordi våre økonomier er tett integrerte og eierinteressene går sømløst mellom landene våre.

Jeg tror det først og fremst handler om at vi forstår hverandre. Vi deler et sterkt verdi- og interessefellesskap. Vi samarbeider lett, og i stort er vi enige om hva et godt samfunn er.

Og så finnes det ikke så mange land i verden der innbyggerne faktisk forstår hva vi nordmenn prøver å si når vi snakker på norsk. Det er rett og slett godt å være norsk i Sverige.

Dette besøket skjer i urolige tider, preget av vår tids store utfordringer. Akkurat da vi var i ferd med å reise oss etter pandemien, ble vi vitner til Russlands invasjon av Ukraina og lidelsene det førte med seg. Og samtidig står vi overfor store omstillingsbehov i en akutt klimakrise.

Kanskje særlig i vanskelige tider trenger vi sterke og gode relasjoner mellom land og kontinenter – internasjonalt samarbeid på tvers av landegrensene.

Det nære forholdet mellom Sverige og Norge er et godt eksempel. Samarbeidet over grensen er så ukomplisert at det for mange av oss kom som et lite sjokk da pandemien gjorde at vi ikke lenger kunne reise fritt – slik vi er vant til. Vi er alle glade for at grensene igjen er åpne. Det gjør det mye enklere å arbeide aktivt for å styrke de nære og gode forbindelsene oss imellom.

Ikke minst er dette viktig for våre lands næringsliv.

I internasjonal sammenheng er de nordiske landene små markeder hver for seg, men samlet er Norden verdens 12. største økonomi. Om vi samarbeider her i Norden, har vi en mulighet til å ta et globalt lederskap i å utvikle verdensledende kunnskapsmiljøer og næringsliv. Vår felles framtid er kunnskapsbasert, og vi får det beste kunnskaps- og forskningstilfanget gjennom samarbeid.

Sverige ligger på 2. plass av 132 land på "Global Innovation Index".

Det er rett og slett imponerende. Vi har stor respekt for Sveriges rolle som verdensledende innen innovasjon. Nå lurer dere sikkert på hvor Norge ligger i den indeksen. Vi ligger ikke på førsteplass, vi ligger på 20. plass. Det er Sveits som ligger der oppe sammen med Sverige.

Som Kronprinsesse Victoria sa, så har vi en stor næringslivsdelegasjon med oss som ønsker å lære av sine svenske motparter, knytte kontakter og skape et grunnlag for videre samarbeid. Besøket til Sverige illustrerer og forsterker det tette næringslivssamarbeidet vi har mellom landene våre.

Morgendagens verdiskaping må være både bærekraftig og kunnskapsbasert, og dette vil gå igjen som en rød tråd i næringslivsprogrammet under hele besøket – både her og i Gøteborg.

De neste dagene vil synliggjøre og styrke også det tette samarbeidet vårt innen nettopp forskning og innovasjon. Og det skal skje på flere områder, som helse- og livsvitenskap, ren energi, grønn transport på land og til havs, klimavennlige bygg og bærekraftig landbruk.

For å samle våre gode krefter i arbeidet med å skape en grønn og bærekraftig fremtid, vil Sveriges næringsminister og utenrikshandelsminister, sammen med Norges næringsminister, møtes litt senere i dag for seg imellom å sette retning for svensk-norsk industri- og handelssamarbeid fremover. Sverige og Norge har mye å hente på å utnytte landenes ulike styrker, både i eksisterende verdikjeder og ved utvikling av ny næringsaktivitet på tvers av landegrensene.

Kronprinsessen og jeg gleder oss veldig til programmet de neste dagene.

Fordi:
Noen ganger kan 1 pluss 1 bli 3. Sammen kan Sverige og Norge nå ut til enda flere markeder, og ta en lederrolle innen bærekraftige løsninger globalt.

Og hvis alle nå ser seg litt rundt i salen her, så skjønner vi at det kan vi faktisk få til. Sammen.

Takk for oppmerksomheten.

 

02.05.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook