Hopp til hovedinnhold

Longyearbyen 100 år

H.M. Kongens tale i anledning Longyearbyens 100-årsjublieum, april 2006.

Statsråder
Eksellense
Sysselmann
Lokalstyreleder
Kjære alle sammen

Det er hyggelig å være tilbake på Svalbard.

Dronningen og jeg har besøkt Longyearbyen flere ganger tidligere. Første gang vi var her var allerede i august 1980.

Det har skjedd mange endringer i samfunnet her på 78 grader nord siden den gangen. Fra å være en ”Company Town” der alt var tuftet på gruvedrift har Longyearbyen utviklet seg til et samfunn som – i tillegg til gruvedriften - står støtt på pilarer som forskning, undervisning og reiseliv.

Svalbard har lange tradisjoner som utgangspunkt for vitenskapelig aktivitet. Etableringen av Svalbard Forskningspark, som jeg hadde gleden av å åpne i går, vil forsterke den samlede norske innsatsen innen forskning og høyere utdanning, og er et vesentlig tilskudd til Svalbard som forskningsarena.

Vi har også besøkt Svalbard Museum som med sine unike samlinger er et viktig kulturtilbud i Longyearbyen. Museet er en enestående formidler av bred og allsidig kunnskap om naturforhold og historie, og skaper forståelse for sammenhengen mellom natur, kultur, landskap, teknologi og miljø i Arktis.

I formiddag har vi fått ytterligere innsikt i hvor stor betydning satellitter i polare baner har for overvåking av miljøet og jordens ressurser. Det var spennende og interessant å få anledning til å se bakkestasjonen på Platåberget, som blant annet på grunn av sin beliggenhet, har utviklet seg til å bli verdens ledende for datamottak fra satellitter i polare baner.

Store Norske Spitsbergen Kulkompani er kanskje likevel den viktigste grunnen til at Longyearbyen er det den er i dag. Store Norske har også lyktes i sin omstilling fra å være et subsidiert selskap til en bedrift som nå står godt på egne ben.

En annen interessant forandring siden sist Dronningen og jeg var her, er at lokaldemokratiet ble innført i 2002 som en naturlig konsekvens av mangfoldet som hadde utviklet seg.

Ved vårt besøk på Longyearbyen skole i går fikk elevene vist sine kunnskaper om fangst og gruvedrift på Svalbard, og vi opplevde et aktivt og kreativt miljø med flotte kulturinnslag.

Jeg ser frem til det videre programmet her i ettermiddag som jeg skjønner vil gi oss flere smakebiter av det rike og mangfoldige kulturlivet her.

I løpet av disse to dagene har vi fått oppleve mangfoldet som samfunnet her bygger på. I tiden fremover er det også nettopp dette som vil være et av kjennetegnene ved Svalbard. Reiselivsbedriftene har utviklet en rekke interessante og spennende produkter som jeg er sikker på mange vil komme hit for å oppleve i fremtiden. Ikke minst er det viktig for fremtiden at Stortinget har bestemt at forskningsvirksomheten skal være et satsingsområde – noe vi har fått god kunnskap om under vårt besøk.

I boka ”Øverst på jordkloden”, som var et tusenårsprosjekt i Longyearbyen, fortalte barn og unge om det å vokse opp her. Mari i 5. klasse skrev blant annet:

”Å, jeg elsker lukta av Svalbard. Det lukter kaldt og reint og snø og stjerner. Det er godt å stå i vinduet og dra alt dette inn i kroppen.”

Dette har også Dronningen og jeg kunnet fornemme i disse dagene.

Vi vil takke for to innholdsrike dager og gratulerer Longyearbyen med sine 100 år samtidig som vi ønsker lykke til videre med jubileumsåret og fremtiden!

27.04.2006

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook