Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Finland - Tale på Åbo slott

H.M. Kongens tale under offisiell lunsj på Åbo Slott under statsbesøk til Finland, juni 2007.

Stadsdirektør,
Landshøvding,
Representanter for Åbo Stad,
Mine damer og herrer,

La meg takke for de vennlige ord og den varme mottakelsen! Og takk for et utsøkt måltid – i fantastiske omgivelser!

Dronningen og jeg har lenge sett frem til dette besøket til Åbo stad, - en viktig by i Norden - så rik på historie og tradisjon. I sin tid var Åbo Finlands hovedstad – i dag er det en by preget av tradisjon – men også innovasjon og bred internasjonal orientering – ikke minst på den maritime siden.

Havet binder oss sammen mer enn det skiller. For oss var det derfor ekstra hyggelig å kunne komme hit med Kongeskipet. Innseilingen til byen ble en flott opplevelse, og det er tydelig at havnen er preget av stor trafikk og hektisk aktivitet.

Vi er i dag samlet på et historisk sted for Finland og Norden – og samtidig på en merkedag for Norge. Det var nemlig den 7. juni - for 102 år siden - at Norge gikk ut av unionen med vår felles nabo – Sverige. Da hadde Åbo Slott allerede stått her i flere hundre år.

Dronningen og jeg har ikke tidligere hatt anledning til å besøke denne vakre byen. For egen del vil jeg vel si at det var på å høy tid. Jeg vet ikke om man også kan si at vi kommer hit i ”grevens tid”, - selv om det ville vært et passende uttrykk.

Jeg er nemlig blitt fortalt at uttrykket ”i grevens tid” kan spores tilbake til den periode da greve Per Brahe var generalguvenør i Finland. Han kom til Åbo slott i 1637 og bosatte seg her sammen med sin hustru Kristina Stenbock.

Her i Finland forbinder man vel ”grevens tid” med en god periode for landet. Vi har også lært at det var Per Brahe som grunnla Åbo Akademi i 1640 for å gi fremtidige embetsmenn en høvelig utdannelse. Åbo Akademi og Åbo Universitet er fremragende akademiske institusjoner som norske universiteter og fagmiljøer lenge har samarbeidet med, ikke minst innenfor juridiske studier, menneskerettigheter og tekniske fag.

De første skriftlige beretninger om norsk-finske kontakter finner vi i Snorres kongesagaer. Snorre forteller at også Olav den hellige kom sjøveien til Finland – riktignok før han ble hellig, og nok heller ikke med de fredeligste hensikter. Men – hans fremferd skapte heldigvis ingen presedens.

Forholdet mellom Norge og Finland har opp gjennom historien først og fremst vært preget av nære menneskelige kontakter og fredelig kappestrid. Et uttrykk for dette ser man i det økonomiske og kulturelle fellesskap som utviklet seg mellom norske og finske kystbyer allerede i hanseatisk tid. Sporene ser vi tydelig blant annet i Bergen – som også er Åbos vennskapsby. Maritime næringer har lenge vært naturlige møtepunkter mellom Norge og Finland. Og våre konsuler i Finland kan berette at mange sjømenn, særlig fra Åboland, har mønstret på norske fartøy gjennom tidene.

I dag fremstår Åbo, og regionen rundt, som et strålende eksempel på konkurransekraft og effektivitet i en globalisert verden. Her bygges verdens største cruiseskip. En imponerende virksomhet! Besøket på Aker Yards i dag var en flott opplevelse, hvor vi fikk innblikk i en ytterst avansert byggeprosess. En samhandling som på en god måte illustrerer det tette og gode samarbeidet mellom våre to land.

Norge og Finland samarbeider også om å ta vare på miljøet og havets helse. Dette fikk vi et interessant innblikk i gjennom seminaret i dag på Forum Marinum.

Vårt besøk nærmer seg avslutning. I ettermiddag vil vi få gleden av å besøke Åbo Domkirke, Finlands fremste kirke og en nasjonal – ja også nordisk - helligdom.

I kveld vender vi så hjem til Norge. Vi vil vende hjem med inntrykk av et Finland i dynamisk utvikling. Et Finland i internasjonal tet på flere områder. Et Finland som fortsatt henter sin styrke fra ”eldadt hjerta og upprätt panna” - for å låne fra Runebergs "Fenrik Ståls sägner".

Vi vil vende hjem med varme i våre hjerter.

La meg igjen få uttrykke en stor takk for all gjestfrihet vi er blitt til del – og utbringe en skål for fortsatt vennskap og samarbeid mellom våre land og folk.

07.06.2007

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook