Hopp til hovedinnhold

Ordførerkonferansen 2008: Hilsen

H.M. Kongens hilsen ved avslutningen av Ordførerkonferansen, april 2008.

Kjære alle sammen,

Noen av mine kjæreste oppgaver som konge er å reise rundt i landet og møte folket. - Og hver gang jeg kommer til en kommune, har jeg gleden av å bli møtt av den lokale ordføreren. Jeg aner ikke hvor mange ordførere jeg på den måten har møtt gjennom årene, men det er et stort antall. Og jeg kan forsikre dere: Det er alltid like hyggelig!

Det samme slår meg hver gang: Her er det særdeles mange dyktige, veltalende og kunnskapsrike ledere. I møte med landets lokale folkevalgte skjønner man at Norge er rikt på menneskelig kapital.

Til alle dere jeg har møtt, vil jeg få takke for sist! Og til dere andre må jeg få si at jeg gjerne kommer på besøk. Det er mitt håp at jeg i løpet av min kongeperiode skal få anledning til å besøke så mange som mulig av landets kommuner. Hvis helsa holder, - og dere sørger for å bli gjenvalgt, - er det kanskje derfor en viss mulighet for at vi treffes igjen.

De siste to årene har forskjellige jubileer sørget for at Dronningen og jeg har fått reist ekstra mye rundt i landet. For to år siden bidrog kroningsjubileet til at vi fikk besøkt en rekke kommuner på strekningen Oslo - Trondheim, - og i fjor seilte vi rundt kysten fra Stavanger til Vestfold i forbindelse med våre 70-årsfeiringer. I år er det 6 kommuner mellom Alstahaug og Bodø som får besøk i forbindelse med vår årlige fylkestur.

La meg ellers få takke for invitasjonen til å være sammen med dere her i dag. Det er jo ikke så ofte jeg får anledning til å se et så representativt utvalg av Norges befolkning samtidig og på samme sted.

Hvis min bestefar hadde stått her i stedet for meg kunne han ha sagt at: ”Vi er alle valgt av folket.” Jeg kan nok ikke si det samme. Men både dere og jeg er betrodd viktige roller i vårt samfunn.

At også monarkiet er tuftet på et folkevalg viser hvor stor vekt Norge har lagt på sine demokratiske tradisjoner. Disse tradisjonene er grunnleggende for oss alle. Men vi gjør en stor feil hvis vi tar dem for gitt. Demokratiet er skapt av folket, - og det må også vedlikeholdes av folket. Derfor er det viktig at det skapes engasjement, og at stadig nye generasjoner tar sitt ansvar i sine lokalmiljøer.

Samtidig er det viktig å bevare respekten for mangfoldet og ulikhetene i et demokrati. Kanskje kan det være nyttig å minnes et råd fra tidligere stortingspresident Jo Benkow. Han sier: ”De du møter på din politiske opptur, skal du vise respekt for og være vennlig mot. Det er nemlig de samme personene du møter når nedturen kommer”.

La meg ønske dere lykke til, både med oppturer og nedturer! Og lykke til med deres viktige verv som kommunens fremste folkevalgte!

17.04.2008

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook