Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk fra Vietnam: Tale under gallamiddagen

H.M. Kongens tale ved gallamiddag på Det Kongelige Slott i anledning statsbesøk fra Vietnam, juni 2008.

Deres Eksellense og fru Tran Thi Kim Chi,
Ærede gjester,
Mine damer og herrer,

Det er en stor glede for Dronningen og meg å ønske dere velkommen til Norge. Etter vårt interessante og minnerike statsbesøk til Vietnam i 2004 er det svært hyggelig å kunne motta Vietnams president på gjenbesøk i Norge. Jeg føler meg sikker på at besøket vil bidra til ytterligere å styrke de gode relasjonene som er bygget mellom våre land.

Selv om det er stor geografisk avstand mellom Vietnam og Norge er det allikevel mange likheter. Landene har omtrent samme størrelse og form, med lang kystlinje, høye fjell, dype daler og med mye vakker natur. Vi har også noen av de samme ressursene som utgjør viktige deler av våre lands økonomier: fisk og sjømat, olje og gass og vannkraft. Dette gir oss det beste grunnlag for utveksling av erfaringer og for samarbeid innenfor disse og andre områder.

Det er allikevel også viktige forskjeller mellom våre to land. Der Norge har fjell og vidder, har Vietnam rismarker, noe som har gitt mulighet for bosetting og nok mat til en befolkning på hele 85 millioner mennesker mens Norge har i underkant av 5 millioner.

Under vårt besøk i Vietnam fikk Dronningen og jeg anledning til å bli nærmere kjent med Vietnams kulturelle og historiske tradisjoner - som går flere tusen år tilbake. Våre land har begge en stolt historie med en lengre storhetsperiode på 1000-tallet: Vietnam med Ly- og Tran-dynastiene, og Norge med Vikingkongene. Begge har vi opplevd okkupasjon og frigjøring. Vi vet at frihet er noe som må kjempes for og som har sin pris.

Herr President,
Vi har med stor interesse fulgt den positive økonomiske og sosiale utviklingen som har funnet sted i Vietnam over de siste årene. Fra en svært vanskelig situasjon etter krigene har Vietnam vært i stand til å oppnå stor økonomisk vekst, og andelen av befolkningen som lever i fattigdom er kraftig redusert. Deres land er i ferd med å ta steget inn i gruppen av mellominntektsland. Vi gratulerer med denne imponerende fremgangen og ønsker at den positive utviklingen vil fortsette.

Vi har også registrert at Vietnam de siste årene har tatt sin plass som fullverdig og aktivt medlem i internasjonalt økonomisk og politisk samarbeid, blant annet som medlem av Verdens handelsorganisasjon og for tiden som medlem av FNs sikkerhetsråd. Dette vil sikkert være positivt for Vietnams videre utvikling og åpne for enda mer aktivt internasjonalt samarbeid - også med Norge.

Herr President,
Diplomatiske forbindelser mellom Norge og Vietnam ble opprettet i 1971. Norge var ett av de første vestlige land som gjorde dette, mens krigen fortsatt pågikk. Samarbeid ble etablert innen viktige områder som fiskeri, maritim sektor og på petroleumssektoren. Særlig etter at norsk ambassade ble opprettet i Hanoi i 1996 har samarbeidet blitt bygget ut både i bredde og dybde. Det har vært en aktiv besøksutveksling, og dette har bidratt til gjensidig forståelse og vennskap.

Ved statsbesøket til Vietnam i 2004 var det en overveldende interesse fra norsk næringsliv for å delta i besøket. Jeg er glad for å kunne konstatere at næringslivssamarbeidet har skutt fart de siste årene og at det ligger godt til rette for ytterligere vekst på dette området til glede for begge land. Jeg er informert om at det særlig på det maritime området, på fiskerisektoren og på olje- og gassektoren skjer en interessant utvikling av samarbeidsforholdet. Jeg forstår at det under besøket vil bli undertegnet kontrakter og samarbeidsavtaler som bekrefter dette.

Herr President,
Kultursamarbeid er et viktig virkemiddel for å skape forståelse og samhørighet mellom ulike land og folk. Jeg er glad for det aktive samarbeidet som er etablert innenfor musikk, litteratur, scenekunst og film, og jeg forstår at den vietnamesiske oppsetningen av teaterstykket ”Et Dukkehjem” av vår store dramatiker Henrik Ibsen, har vakt stor interesse, ikke minst blant yngre aldersgrupper. Gjennom TV nådde stykket ut til et stort publikum. Dette viser at kunst har budskap som vekker bred interesse, uavhengig av tid og kulturell bakgrunn. Under vårt besøk til Vietnam fikk Dronningen og jeg oppleve spennende vietnamesisk kunst. Også i Oslo vil vi få anledning til å lære mer om vietnamesisk kultur når det norsk-vietnamesiske miljøet arrangerer en vietnamesisk kulturdag senere denne måneden med et bredt program innen kunst, litteratur og underholdning.

Vi håper at vi i løpet av dette statsbesøket kan gi dere et godt bilde av Norge; hva landet står for og har å by på. Samtidig er det vårt ønske at båndene mellom våre land vil styrkes.

Jeg ber dere alle være med når jeg utbringer en skål for Den sosialistiske republikken Vietnams president og fru Tran Thi Kim Chi og for det vietnamesiske folk.

05.06.2008

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook