Hopp til hovedinnhold

Nyttårstalen 1959

Kong Olavs nyttårstale 1959.

Kjære landsmenn,

Atter står vi ved avslutningen av et år, og jeg er glad for også ved dette årsskiftet å kunne sende en hilsen gjennom Kringkastingen til alle norske kvinner og menn ute og hjemme.

I løpet av det året som nu er slutt, fikk min datter og jeg anledning til å avlegge et besøk i de nordligste fylker av vårt land. Gjensynet med alle dere som bor i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark var en stor opplevelse for oss, og vi sender dere en hjertelig takk for den velkomst vi fikk overalt hvor vi kom, og for den store gjestfrihet dere alltid viste oss.

Reisene gjennom Norge i fjor og i år er kjære minner for min datter og meg, og vil for alltid med takknemlighet bli bevart i vår erindring.

Det var en stor glede å se de resultater som er nådd ved gjenoppbyggingen av de totalskadde distrikter nordpå. Og en ikke mindre glede var det å merke den optimismens ånd som gjør seg gjeldende overalt og som gir rike løfter for fremtiden.

Jeg beklager at jeg heller ikke i det året som kommer vil få anledning til å besøke Svalbard, men jeg ber alle dere som bor der oppe å være forvisset om at dere verken er eller vil bli glemt, og at det er med stor forventning jeg ser frem til å komme til Svalbard igjen.

Jeg føler i dag en spesiell trang til å sende en hilsen til alle de landsmenn som har mistet noen av sine kjære i løpet av det året som nå går ut. Det er jo så at slekt skal følge slekters gang, det er naturens lov, selv om den kan være vanskelig å fatte for alle for hvem sorgen og savnet preger nyttårsaftenen.

Og det er vel kanskje naturlig at mine tanker ganske særlig går til de efterlatte efter dem som satte livet til ved de tragiske skipsulykker i begynnelsen av året og nu sist i desember måned. Det var menn i sin beste alder som havet tok, og vi føler alle inderlig med deres pårørende.

Jeg føler i dag også trang ti å rette en varm takk til alle mine landsmenn for den helhjertede innsats dere alle har ydet i forbindelse med årets aksjon til fordel for Flyktningehjelpen.

Norge kan være stolt over det resultat som er oppnådd, og jeg er sikker på at dere alle deler min glede over å vite at hver innsamlet krone er med til å skape en menneskeverdig tilværelse for våre ulykkelige venner i flyktningeleirene.

Og jeg ber dere alle: La oss ikke stoppe opp med det vi har gjort, men la oss fortsatt yde efter evne så lenge det er behov for vår hjelp!

Det året vi nå går inn i vil stille oss overfor de problemer som er skapt av vårt medlemskap i frihandelsområdet eller ”De ytre syv”, som det også kalles.

Det har vært skrevet og talt så meget om de konsekvenser som dette medlemskap vil medføre for oss, og mange har gitt uttrykk for sine bange anelser med hensyn til de følger som vil oppstå for vår handel og industri.

Uten tvil vil det bli stillet store krav til vår samarbeidsvilje og omstillingsevne, men jeg tviler ikke på at den dyktighet som preger næringslivets menn, vil vite å gjøre seg gjeldende både under de endrede forhold og nye muligheter som frihandelsområdet vil skape, og også videre på den samarbeidets vei innen Europas stater som vi må håpe på en dag blir til virkelighet.

Så sender jeg da på min families og egne vegne de hjerteligste hilsener til alle nordmenn her i Norge og i utlandet og til norskættede over hele verden. En særlig hilsen sender jeg til våre sjøfolk, til våre væpnede styrker ute og hjemme, samt til min datter og hennes familie i Rio.

Måtte det nye året bringe fred og avspenning på jorden og bli lyst og godt for dere alle sammen, og måtte det bli til lykke og velsignelse for vårt kjære fedreland.

Godt Nytt År!

31.12.1959

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook