Hopp til hovedinnhold

Stortingsmiddagen 2008

H.M. Kongens tale ved Stortingsmiddagen, oktober 2008.

Stortingspresident,
Ett av årets høydepunkter her på Slottet er middagen for Stortinget. Dronningen og jeg vet at dere har et travelt program, og at det er mange og krevende saker som skal finne sin løsning. Vi er derfor spesielt glade for at et så fulltallig Storting møter opp og gleder oss med sitt nærvær. Jeg håper maten vil smake og at samværet kan bli en hyggelig avveksling i en hektisk hverdag.

Otto von Bismarck sa en gang om politikkens vesen at ”Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn”. Jeg kjenner mine kokker og kan berolige dere med at maten er laget etter alle kunstens regler, og at det derfor ikke skulle være noen fare for nattens søvn av den grunn. Dere, derimot, vet alt om hvordan lover blir til. Jeg håper det likevel ikke går ut over nattesøvnen!

Det sies at visdom kommer med alderen. Min erfaring er at alderen ofte kan komme helt alene også! Men det er klart at man gjør seg noen ekstra refleksjoner når man har levd noen år. En fornøyelig historie fra Hedemarken sier noe om det. To gamle karer stod ute på kirkegården etter å ha tatt farvel med en god nabo. Midt i melankolien og savnet, sier den ene av karene: ”Vi har blitt så gamle vi to nå, at det er vel nesten ikke bryet verdt å gå hemmat”!

I min kongegjerning har jeg gleden av å motta mange brev. Ikke minst gleder det meg å lese hva barn og unge skriver. Det er mye klokhet og engasjement rundt omkring. Noen ganger kan det jo være litt morsomt også. Noen linjer i et brev fra en barnehage i Vestfold ble i alle fall en munter opplevelse for meg. Der heter det blant annet: ”Kongen går foran i toget på 17. mai og viser vei for folket sitt, - og Kongefamilien hjelper alle som ikke har det bra i hele verden”. Og videre skriver de: ”Kongen må jobbe veldig travelt med å dra rundt og grave opp skatter”.

Utsagnene stemmer kanskje ikke helt med virkeligheten, men den siste setningen oppleves faktisk av og til slik det ble beskrevet. På mange måter kjenner jeg at møter med mennesker og reiser rundt i landet er som å grave opp skatter. Både Kronprinsparet - og Dronningen og jeg - drar hvert år på hver vår fylkestur. Det er alltid en stor opplevelse, og vi oppdager bokstavelig talt skatter, - i form av dugnadsånd, gode lokalmiljøer, vakre steder, unge talenter og imponerende verdiskapning. Kronprinsparet har nettopp gjennomført en slik tur i Telemark, og i sommer var Dronningen og jeg på en innholdsrik reise langs Nordlandskysten.

For både Kongefamilien og Stortingets representanter er det av avgjørende betydning å være i takt med folket. Samtidig er det politikernes oppgave å skue fremover og ta de riktige beslutninger til beste for både nåværende og kommende generasjoner. Det er som den danske forfatteren, Carsten Jensen, skriver: ”Demokratiets prosjekt er opplysning og fremskritt. Politikerne skal ikke bare føle med folket. De skal helst også vite mer og være foregangsmenn. Hvorfor skulle vi ellers velge dem til å lede oss”?

Det er en stor oppgave å ivareta dette ansvaret. La meg benytte anledningen til å berømme dere for det betydningsfulle arbeidet dere gjør og for den ansvarlighet og fremsynthet dere viser. Med nøkternhet og evne til å enes om de viktige linjer, har dere bidratt til å ta gode beslutninger til beste for fellesskapet.

Vi har de siste månedene sett en grunnleggende usikkerhet rundt omkring i verden på grunn av den internasjonale finanskrisen. Også i vårt eget land er det mange som har engstet seg og som lurer på hvor dette skal ende. Jeg har imidlertid stor tillit til at de som er gitt myndighet, leder landet i riktig retning også i denne saken.

Klimaendringene er et annet område hvor vi står overfor store utfordringer. Det er gledelig å registrere at myndigheter og land står sammen og at mange mål er oppfylt, men det gjenstår fortsatt et betydelig arbeid, både når det gjelder holdninger og tiltak.

Dere har begynt på siste økten for inneværende Storting, - og så vidt jeg forstår er det også siste år du, Herr Stortingspresident, leder landets folkevalgte. Neste år er det valg, - og så er det utskiftning av representanter og valg av ny president. La meg benytte anledningen til å takke dere alle for vel utført arbeid, så langt! Og deg, Jagland, vil jeg takke for mange gode samtaler. Din fremheving av Parlamentets rolle, har vært viktig. Jeg vet at du også har vært en ivrig foredragsholder rundt omkring på skoler og læresteder.

Å bringe kunnskap videre er nødvendig overfor enhver ny generasjon. Stortinget har i den forbindelse vært flink til å utvikle pedagogiske tilbud for barn og unge. Med ”Minitinget” og ”2050 - Valget er ditt”, understrekes demokratiets betydning og viktigheten av den enkeltes deltakelse. På Slottet forsøker vi å følge opp, - og vi vil etter hvert presentere nye barnesider til de yngste leserne av våre hjemmesider.

Det nåværende Storting har hatt mange store saker til behandling i siste periode, inkludert flere Grunnlovsendringer. Fra neste år er det slutt på ordningen med Odelsting og Lagting. Regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, - og parlamentarismen, blir nedfelt i Grunnloven. Dere har også kommet frem til viktige forlik om kirkens fremtid. Det viser at det er mulig å finne viktige løsninger på tvers av partiskillene.

Vi har ofte hatt tradisjon for å løfte i flokk i Norge. Og når vi først går inn for noe, blir resultatet ofte bra. Ett av de store øyeblikk dette året var åpningen av Operaen. Nå har vi fått en kulturell storstue som bokstavelig talt ruver, og besøkstallene, - både inne i bygningen og på taket, er imponerende.

Dronningen og jeg har i vår tatt i bruk Bygdø Kongsgård etter oppussingen. La meg benytte anledningen til å takke for velvilje i denne prosessen. For oss har det blitt et kjærkomment sted, som vi forhåpentligvis vil få mye glede av i årene som kommer.

Ellers har Dronningen og jeg også feiret 40 års bryllupsdag denne sommeren. I et gammelt visdomsord heter det at: ”En god venn kjenner melodien i ditt liv. Og skulle du selv glemme denne melodien, vil din venn hjelpe deg til å finne den igjen, og hjelpe deg til å synge den på nytt”. I et ekteskap gjelder dette kanskje i enda større grad. - Ved passeringen av den milepelen det er å feire 40 års ekteskap, har det slått meg hvor viktig det er å ha noen ved sin side, - som både gir støtte og som bidrar til å gi livet retning. Nære relasjoner er definitivt noe av det viktigste i våre liv - og noe man ikke kan takke nok for!

Så kan det vel være at man av og til kan undre seg over at livet ble som det ble! - Kanskje er det flere som kan oppleve den samme forundringen som en tidligere Stortingspresident opplevde. Han ble en gang spurt om hvilke tanker han gjorde seg når han satt på presidentplassen og hørte innlegg av sterkt varierende kvalitet i Stortingssalen. Da svarte han: ”Av og til stiller jeg meg samme spørsmål som når jeg ser en flaske med en seilskute inni: Hvordan i all verden har dem greid å komme seg inn her?”

Takk til dere alle for at dere har greid å komme dere inn her i kveld, i alle fall! Jeg håper det kan bli et avslappende pustehull i en travel tid.

La meg få ønske Stortingets president og hver enkelt representant lykke til med alt edelt arbeid som utføres til beste for land og folk.

Jeg utbringer Stortingets og fedrelandets skål!

23.10.2008

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook