Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Hordaland: Tale i Tysnes

H.M. Kongens tale i Tysnes under Kongeparets fylkestur til Hordaland, juni 2009.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen,

Hjertelig takk for en flott velkomst og for det fine programmet som dere har forberedt for oss! Dronningen og jeg har lenge gledet oss til årets fylkestur, og vi skjønner jo at det var lurt å starte nettopp her i Tysnes. Her er det virkelig folkefest og en imponerende innsats fra hele lokalmiljøet.

Denne reisen var jo planlagt for fire år siden. Den gangen lot den seg dessverre ikke gjennomføre. Fordelen med utsettelsen må vel være at Dronningen og jeg har hatt fire ekstra år på å glede oss, og at dere har fått litt ekstra tid til å forberede og planlegge besøket!

Selv om vi ikke har vært på offisielt besøk her i kommunen tidligere, føler Dronningen og jeg at vi kjenner litt til stedet. Som mange vil vite, hadde Kongefamilien ”Solstråleøen” i sitt eie, frem til 1991. Det har naturligvis ført til at vi også fikk litt kunnskap om kommunen. Det var for øvrig hyggelig å se ”vår gamle øy” på vei inn til Våge i dag.

Innseilingen til Tysnes er en vakker opplevelse, og å komme sjøveien føles riktig når vi besøker en slik øy-kommune, med så lange og sterke sjøfartstradisjoner. Her har mange levd av sjøen. Bønder har drevet kombinasjonsdrift mellom landbruk og fiske. I århundrer hadde folket her en rik jektefart på Nord-Norge, - og fremfor alt har svært mange herfra reist i utenriksfart.

Under Andre Verdenskrig gjorde sjøfolk fra Tysnes en stor innsats for Norge. Dessverre mistet også mange livet. Flere minnestøtter i kommunen forteller sin historie om alle dem som betalte den høyeste prisen, og som aldri kom hjem.

Tysnesingene har ord på seg for å være dyktige på sjøen. Det er i den forbindelse fascinerende å høre om alle sjøfolkene herfra, som var mannskap på de store yachtene som kappseilte i Amerika. Med mannskap fra Tysnes, var man sikret god seilas, het det seg. Som aktiv seiler, gleder jeg meg over å høre om slike norske seilerbragder rundt omkring på kloden.

Utvandringen til Amerika har for øvrig også satt sitt preg på denne kommunen. Det var mange som drog over Atlanterhavet for å søke nye og bedre livsvilkår. På en sammenkomst i Brooklyn for mange år siden, hadde jeg gleden av å hilse på representanter fra ”Tysneslaget” i Amerika.

Dere bor i et område med en rik og spennende historie. Funn fra bronsealder, steinalder og jernalder, forteller om et levende samfunn her i farne tider. Jeg skjønner at Onarheim både var høvdingsete og tingsted i middelalderen, og at Tysnes, eller Njardalog som det het den gangen, var et viktig senter i regionen.

Kommunens egen forfatter, Johannes Heggland, skildrer denne historien fra de tidligste tider opp til våre dager med stor innlevelse. Hans fargerike skildringer om mennesker i fjern og nær fortid gir et levende bilde av historie og folkeliv i en hel landsdel. På den måten kan romanene hans også leses som kulturhistoriske dokumenter.

Tysnes er en grønn og frodig øy, - det er det lett å konstatere, - og jeg skjønner at jordbruket fortsatt har en sterk stilling, og at kulturlandskapet holdes i hevd. Her er det mye verdifull historie og egenart å ta vare på. Lykke til i det viktige arbeidet dere har med å skape et godt og livskraftig lokalsamfunn!

Takk til ordføreren og alle gode hjelpere som har tilrettelagt besøket, og ikke minst takk til alle dere som har møtt frem og gjort dette til en så fin dag!

16.06.2009

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook