Hopp til hovedinnhold

Statsbesøk til Slovakia: Tale under gallamiddagen

H.M. Kongens tale ved gallamiddag i Bratislava under Kongeparets statsbesøk til Slovakia 26. - 28. oktober 2010.

Herr President,
Fru Silvia Gašparovičová,
Deres Eksellenser,
Damer og herrer,

La meg, på vegne av Dronningen og meg selv, få takke for de vennlige ord og den storslagne mottakelsen vi har fått. Dette er vårt første besøk til Bratislava. Vi har så langt opplevd en vakker by, midt i hjertet av Europa. Vi gleder oss også til å reise til Banská Štiavnica og oppleve hva byen og regionen har å by på av historie, natur og kultur.

Bjørnstjerne Bjørnson er et navn som binder Slovakia og Norge sammen. Bjørnson, kjempet for de små nasjoners rett til selvbestemmelse og rett til å holde på sitt språk, sin kultur og tradisjoner. Hans innsats for slovakenes rettigheter lever fortsatt i bevisstheten hos mange. Også i dag kan vi la oss inspirere av de verdier han sto for; respekt for minoritetene, støtte til kulturelt mangfold, det mellommenneskelige arbeidet og brobygging mellom nasjonene.

Etter å ha mottatt arkitekt Dušan Jurkovič praktverk om slovakisk folkekunst, ga Bjørnson i sitt takkebrev følgende karakteristikk av slovakene:

”De slovakiske folkearbeider var en stor overraskelse for mig og har vakt min levende beundring. Hvilken skjønnhet, hvilken harmoni! Det må være et musikalsk folk, disse slovaker, med et velvillig temperament. Her er en uuttømmelig poetisk kilde! Mishandlinger gjør den bare dypere, rikere.
Disse egenskaper er bestemt for et lykkelig liv. La oss gjøre et høitidelig løfte om en fremtid i uavhengighet og oplysning hvor det lykkelige liv vil bli til virkelighet”.

Så langt Bjørnson. Slovakenes fremtid i uavhengighet og opplysning kom etter hvert på plass. Så håper jeg at det lykkelige liv har blitt til virkelighet også!

Jeg har latt meg fortelle at Europas geografiske sentrum ligger i Slovakia. Et ungt land, men med stolte tradisjoner. Medlemskapet i NATO og EU i 2004 var en bekreftelse på Deres lands rettmessige plass i Europa. Gjennom NATO-samarbeidet står Norge og Slovakia sammen med våre likesinnede i arbeidet for internasjonal stabilitet og sikkerhet. Våre land yter begge en viktig innsats for å stabilisere og gjenoppbygge Afghanistan. Vi legger stor vekt på betydningen av forpliktende internasjonalt samarbeid, ikke minst gjennom FN, hvor vi begge er medlemmer i Menneskerettighetsrådet. Og begge er vi med i EUs indre marked – om enn med ulik innfallsport – Slovakia som medlem av EU, Norge gjennom EØS-avtalen. Jeg er spesielt glad for at vi i dag har undertegnet Memoranda of Understanding (MOU) for de nye EØS-midler for de neste fem år. EØS-prosjektene utgjør en viktig del av våre bilaterale relasjoner, på områder som blant annet miljø, energi, bevaring av kulturarven, grenseoverskridende samarbeid og støtte til det sivile samfunn.

I morgen skal vi åpne et næringslivsseminar. Det vil gi en ypperlig mulighet for våre to lands næringsinteresser til å knytte fremtidige kontakter. Jeg er glad for at Norge og Slovakia ser en felles interesse i å fremme bedriftenes samfunnsansvar. Dette er et hovedtema på næringslivsseminaret i morgen. Mange nordmenn er imponert over at Slovakia i løpet av få år har klart å bli verdens største bilprodusent, målt pr innbygger.

Båndene mellom Slovakia og Norge spenner over flere områder av samfunnslivet, innenfor utdanning så vel som musikk, teater, kulturminne, arkitektur, kunst og kultur. Vi gleder oss også over at vi nå har over 200 norske medisin- og veterinærstudenter i Martin og i Kosice.

Under en stor, årlig skulpturutstilling i Bratislava i år var Norge hovedutstiller med 13 norske billedhuggere representert. Både etablerte og unge norske musikere gjester Slovakia. Våre to land har en rik kulturarv, og slovakiske og norske eksperter har etablert et gjensidig nyttig samarbeid i bevaringen av stavkirker. Slovakisk og norsk teater har sammen laget et teaterstykke inspirert av Bjørnsons kamp for slovakenes rettigheter.

Slovakia har en imponerende skatt av gamle folkeviser og folketoner, skapt gjennom århundrers verdifulle tradisjoner. I tilknytning til et arrangement i morgen kveld vil vi presentere Valkyrien Allstars, som med sin folkemusikk i moderne innpakning bidrar til å levendegjøre vår arv.

Jeg opplever at kulturen på denne måten gir våre bilaterale forbindelser nye dimensjoner som vi gleder oss til å utvikle videre, til felles berikelse.

Idrett er vennlig kappestrid, men er også et viktig redskap til mellomfolkelig forståelse og samhørighet. I 1994 hadde vi gleden av å ønske slovakiske deltakere velkommen til De olympiske leker på Lillehammer, hvor De selv var til stede, Herr President. Den gangen kjente vi ikke så godt det unge landet Slovakia. Men under De olympiske leker sist vinter, visste vi mye mer. Slovakias innsats på ishockey arenaen i Vancouver står det all mulig respekt av, og selv om det nå var slik at dere slo ut Norge på veien, så vil jeg gjerne få gratulere dere med flott plassering. Slovakia gjorde også en imponerende innsats under fotball VM i Sør- Afrika i sommer. Noe mindre oppmerksomhet vakte det at det norske landslaget noen måneder tidligere slo dere i en vennskapskamp her i Slovakia.

Slovakia har mye å by på av vakker natur, flotte kulturbygg og en stor gjestfrihet. Jeg har latt meg fortelle at de første skiene kom til Tatra-fjellene i 1865, brakt dit fra Norge. Men at det tok litt tid før disse merkelige gjenstandene ble tatt i bruk! Jeg skjønner at mange slovakiske fiskeentusiaster har fisket i norske fjorder. Norske fjorder og fjell tar nok med glede i mot flere besøkende.

Herr President,
Våre land er beriket med flott natur og rike naturressurser. Men vi vet også at naturkreftene kan koste. Tillat meg å uttrykke min dype sympati for tap av menneskeliv og materielle ødeleggelser som rammet så mange landsbyer her i Slovakia under oversvømmelsene i sommer.
 

******

La meg igjen få takke for den store gjestfriheten vi har opplevd så langt, og for det imponerende programmet dere har forberedt. Jeg håper at vi med dette besøket kan bidra til å styrke kontakten, samarbeidet og handelen mellom våre to land.

Jeg vil be om at alle blir med når jeg nå utbringer en skål for Republikken Slovakias president og fru Gašparovičová, og det slovakiske folk.

26.10.2010

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook