Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Troms: Tale i Lavangen

H.M. Kongens tale i Spansdalen i Lavangen under Kongeparets fylkestur til Troms, 7. - 9. juni 2011.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen,

Lavangen blir beskrevet som en stille og vakker fjord. Den skjærer seg innover i landet fra Astafjorden, og ligger godt skjermet for vinder både fra nord og fra sør. Enten man ankommer Lavangen sjøveien eller landeveien, er det lett å fornemme at naturen og landskapet gir mange muligheter, både for naturopplevelser, reiseliv og jordbruk.

Her vi står akkurat nå, skuer vi rett opp mot unike arenaer for isklatring. Jeg forstår det slik at dere har et særlig unikt område for denne, for de fleste av oss, nokså krevende form for sport. Så unikt er det, at noen av verdens beste isklatrere har prøvd seg her. En skyggevendt isfoss som gir en lengre sesong for isklatring enn noe annet sted i verden, - det må kalles en områdefordel!

Som for svært mange andre kommuner i utkantene av vårt kongerike, er det ikke alltid like enkelt å være små og ha lang vei til sentrum. Bedriftene er små, og arbeidskraft og kompetanse kan det være utfordrende å få tak i. Da kan det være nettopp det spesielle, områdets særegenhet som blir av betydning for lokal næringsutvikling.

Ett av særtrekkene her hos dere er det kulturelle mangfold og møtet mellom samer, nordmenn og kvener. Fra 2009 ble Lavangen innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk og ble en tospråklig kommune. Ettersom jeg skjønner er det etablert en rekke tilbud som følge av dette. Dere har fått barnehage med tilbud til samiske brukere. Det er egen samisk avdeling ved skolen, et eget samisk språksenter og en rekke språkprosjekter. Dette har vært viktig, ikke minst fordi språk har så stor betydning for kultur og bevisstgjøring.

Mange spor, både i naturen og kulturen, viser at det har vært samisk bosetting her lenge. Det er lett å forestille seg at det må ha vært krevende å takle en overgang fra et nomadeliv, i vandring mellom innland og kyst, til det å slå seg ned som gårdbrukere i et heller karrig landskap med knappe jordressurser. Vi har fått høre litt om hvordan dette livet var, og de utfordringer det har gitt i møtet mellom 3 stammer og mange interesser.

Det flerkulturelle samfunn er vi alle stadig mer en del av, og det kan gi grunnlag både for utviklingsmuligheter og for konflikt. Konflikt på grunn av sprikende interesser og ulik historie, muligheter basert på at mangfold kan være en styrke. Veien videre bygges i fellesskap og i bestrebelser hvor man drar lasset sammen. Mulighetene ligger i å bygge på engasjement og erfaringer man har lykkes med, og som forhåpentligvis vil fungere også i tiden fremover. På kommunens egen hjemmeside kan vi lese følgende budskap: ”Skal man oppleve underholdning i Lavangen, må man skape den selv.”
Dette budskap har åpenbart nådd de aller fleste! Kommunen har et rikt kulturliv. Her engasjerer man seg for å skape trivsel og velvære! Det gode liv skaper man først og fremst ved å ta ansvar selv. Kanskje er det grunnen til at Lavangen sett i forhold til folketallet har et så aktivt lag- og foreningsliv. Jeg er blitt fortalt at samtlige voksne i Lavangen er medlem i minst 5 foreninger, og at dugnadsånden lever i beste velgående. Lavangsværingene bryr seg, og det er en stor verdi for kommunen og for fellesskapet!

Dronningen og jeg har satt stor pris på å være sammen med dere her i Spansdalen i ettermiddag. Alle har vi en historie og tradisjoner som vi er stolte av, og som vi gjerne vil bære med oss videre og formidle til andre. Takk til alle som har vært med på å gjøre arrangementet så vellykket! Nå ser vi fram til å få se mer av kommunen på vei ned til Tennevoll. Vi ønsker alle i kommunen lykke til videre i arbeidet med å gjøre Lavangen til et godt sted å være.
 

08.06.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook