Hopp til hovedinnhold

Fylkestur til Troms: Tale i Gratangen

H.M. Dronningens tale i Gratangen under Kongeparets fylkestur til Troms, 7. - 9. juni 2011.

Fylkesmann,
Ordfører,
Kjære alle sammen,

Det har gjort inntrykk på oss å seile innover Gratangsfjorden denne morgenen, og ikke minst å bli møtt av så mange båter! Å passere Morgans Skip ved Grøsnesbygda var et flott skue for oss alle. Dere bor i en vakker fjord her i Gratangen!

Kystkulturen har en egen identitet, og ser ut til å være godt tatt vare på i kommunen. Her vi står, ved museet hvor de staselige gamle nordlandsbåtene er satt under tak, understrekes jo nettopp det. Nordlandsbåtene, med sine slanke linjer, var ikke bare gode båter, de er også vakre å se på.

Å komme i land på den gamle notkaia i Foldvik, og få kjenne på stemningen og miljøet som er så fint tatt vare på der, var en kulturopplevelse i seg selv.

Vi kan godt skjønne at det er en stor begivenhet når det årlige Foldvik-markedet arrangeres, og at det kan komme henimot 10.000 mennesker er imponerende! Sett i forhold til folketallet og kommunens størrelse er det meget godt gjort å gjennomføre 3 store kulturarrangement hvert år: Morgans Dag, Foldvik-markedet og en av landsdelens største fotballturneringer for barn. Jeg har forstått at alt dette er mulig bare gjennom stor dugnadsinnsats fra svært mange av kommunens innbyggere.Flere planlegger til og med å bruke ferie for å få gjort sin del av jobben.

Stor innsats fra folk flest har vært helt avgjørende for at man har kunnet ta så godt vare på kystkulturen og fiskerihistorien her i kommunen. I tillegg er det også skapt mange arbeidsplasser med basis i kulturlivet, f eks her ved Fartøyvernsenteret og Båtmuseet. Gratangen har en rik og lang historie. Her har folk slått seg ned for svært lenge siden. Tre stammer møttes her i fjorden og har satt sitt preg på området. Nå er utfordringene nye og endret. Det står respekt av det arbeid som gjøres for å møte utfordringene gjennom å bygge på tradisjoner og kultur.

”Det sku bo folk i husan, husan e som folk. Folk treng hus, og hus treng folk, i all sin tid.” Dette er ord fra Ole Bremnes dikt skrevet for mer enn 30 år siden. Diktet er like aktuelt i dag som dengang. Vi forstår det slik at det ”å få folk i husan”, og det å skape bolyst, er en klar målsetting for Gratangen kommune. I landbruksnæringen er det igangsatt et interessant prosjekt med det friske navnet: Blest i havlandet. Her settes det særlig fokus på nyrekruttering til primærnæringene, med mål om levende bygdesamfunn.

Næringslivet i kommunen er modernisert, men fortsatt med sterk fokus på det maritime. Havbruksnæringen er stor, og vi finner hele produksjonslinjen fra smolt til slakteri innenfor kommunegrensene.
Mange av dere som bor her, må som mange gjør i dag, pendle ut av kommunen. Veien er jo ikke altfor lang, verken til nærmeste by eller flyplass. Et alternativ er å gjøre som noen har gjort – å skape sitt eget prosjekt. Driftige kvinnelige gründere viser vei, og i dag har vi sett at man kan lage gull av gråstein bare man vil det sterkt nok!

De fleste av dere har nok et forhold til begrepet kystkultur, gjennom oppveksten og ved læring mellom generasjoner. Husflidslagets arbeid er sikkert med å bevare tradisjoner og ulike håndverksteknikker. Kongen og jeg takker dere alle for en innholdsrik dag i Gratangen og for et program som har vist oss et levende kystkultursamfunn. Og vi ønsker lykke til med fortsatte satsinger og prosjekter, i godvær eller blest her i havlandet!
 

 

08.06.2011

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook