Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Borg: Kongens tale

H.M. Kongens tale i anledning vigslingen av Atle Sommerfeldt, ny biskop i Borg, 29. januar 2012.

Statsråd,
Fylkesmann,
Ordfører,
Vertskap,
Kjære biskop Atle Sommerfeldt!

Du begynner i dag på en svært spennende, innholdsrik og utfordrende oppgave. I en tid med store fornyelsesprosesser og viktige omskiftninger både i kirke og samfunn skal du ha et særlig ledelsesansvar i Borg bispedømme.

I din tjeneste skal du arbeide for å bevare enheten i kirken. Du skal være en tydelig leder. Du skal få folk til å føle seg hjemme i vår kirke. Du skal være en veiviser. Og du skal motivere og oppmuntre menighetene og de ansatte.

Det er litt av en oppgave du tar på deg! I en slik tjeneste er det kanskje ekstra viktig å se på mulighetene og ikke fortape seg i det som kan bli vanskelig. Slik Søren Kierkegaard uttrykker det: «Skulle jeg ønske meg noe, ønsker jeg meg ikke rikdom, ære eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye der evig ungt og evig brennende ser mulighetene».

Du har selv sagt at en biskop skal bidra til å «levendegjøre kirken som et forsonet mangfold». Et slikt perspektiv har sikkert blitt preget av din store internasjonale erfaring og ditt møte med mennesker i ulike verdensdeler og under skiftende kår.

Ditt arbeid har ført deg vidt omkring i verden. Du har jobbet med internasjonalt kirkearbeid, både her i Norge og i Afrika. Du har vært opptatt av dialog og samarbeid på tvers av skillelinjer. Du har arbeidet med diakoni og nødhjelp i noen av verdens fattigste områder. Du har i en årrekke ledet Kirkens Nødhjelp. Og du er godt kjent med livet og det menneskene strever med.

Det sies om deg, Atle Sommerfeldt, at du er en fargerik mann med et stort hjerte. Mer enn de fleste har du pekt på viktigheten av å stille opp for andre. Du har uttrykt at kirken i særlig grad må bidra til å se de små og svake iblant oss. I en tid der mange har mye, men der også mange strever, er dette et særdeles viktig budskap. Omsorg og solidaritet, både i nære og fjerne relasjoner, er et felles ansvar, der ikke minst kirken har en viktig oppgave å fylle.

Din internasjonale erfaring vil sikkert bidra til å berike kirken vår og det bispekollegiet som du nå blir en del av. Den lokale forankringen her i Borg bispedømme er kanskje ikke så tydelig. Men jeg har latt meg fortelle at du har en aldri så liten tilhørighet, etter som du ble døpt i Eidsvoll kirke, som i alle fall i dag hører til i ditt nye bispedømme.

Eidsvoll er for øvrig et sted som er knyttet til viktige nasjonale verdier som selvstendighet, frihet og fred. Dette er umistelige verdier vi som samfunn aldri må gi slipp på, og som både kirken og alle andre stadig må løfte frem.

Borg bispedømme er et mangfoldig bispedømme med en rik og variert kulturarv. Det rommer både kystkultur med vakker skjærgård, bygder med tradisjonsrike jordbruksområder og byområder med næring og vekst i randsonen av hovedstaden.

Kirken utfordres til å ta vare på de lange linjene, samtidig som den må fornyes og kommunisere inn i stadig nye tider. Jeg har blitt fortalt at du som ung teolog deltok i noe som ble kalt «Forum eksperimentalis». I dette forum var ikke hensikten å eksperimentere for eksperimentenes egen skyld, men å finne veier til nye uttrykksformer som kunne kommunisere godt med dagens mennesker. Som biskop er du ikke satt til å eksperimentere. Men evnen til å tenke nytt kan fortsatt være god å ha med seg.

Fredrikstad Domkirke hvor vi nettopp har hatt gudstjeneste, er den eneste av kirkene i landet vårt som også er en fyrlykt. I toppen av kirketårnet er et fyrlys som skipene kan navigere etter ved innseilingen til Fredrikstad. Alle som ferdes på sjøen vet hvor viktig det er å ha tydelige lys å styre etter. Med gode lys ferdes man trygt, både på sjøen og i livet. I en tid der mennesker trekkes mange veier representerer kirken et lys som gir mennesker retning og noe å navigere etter.

Biskop Atle Sommerfeldt,
jeg ønsker Guds velsignelse og alt godt i den tjenesten som nå ligger foran deg!

29.01.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Relaterte lenker