Hopp til hovedinnhold

Robert Berthel Kvavik

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 1

11.09.2007 Kvavik, Robert Berthel Professor Robert Berthel Kvavik, Minneapolis, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt amerikansk statsborger, professor Robert Berthel Kvavik, til Ridder I klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av forsknings- og universitetssamarbeidet mellom USA og Norge. I sin vurdering har Ordensrådet særlig lagt vekt på hans innsats for å utvikle skandinaviske studier i hele Nord-Amerika som leder for Society for the Advancement of Scandinavian Studies og hans innsats for forsknings- og studentutveksling mellom amerikanske og norske universiteter. Vektlagt er også hans mer enn førtiårige bidrag for å heve kvaliteten på forsknings- og universitetssamarbeidet som sterkt har bidratt til å styrke samarbeidet mellom USA og Norge, særlig innen statsvitenskap og forskningsadministrasjon gjennom innovativ bruk av informasjonsteknologi.