Hopp til hovedinnhold

Jóhan Jónsson

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 77

1 2 Siste
01.07.1956 Normann, Carl Fotograf Carl Normann, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Aasland, Geburg Organist Geburg Aasland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Aarum, Ingvar Overingeniør Ingvar Aarum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Aars, Jonatan Førsteamanuensis Jonatan Aars, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Aasgaard, Olaf Skoleinspektør Olaf Aasgaard, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Ørpen, Truls Lærer Truls Ørpen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Wara, Alfred Postmester Alfred Wara, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Vogt, Gunvor Fru Gunvor Vogt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Vellesen, Velle Organist Velle Vellesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Torsvik, Haakon Sjefredaktør Haakon Torsvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Thiis, Thomas Konsul Thomas Thiis, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Syvertsen, Sigrid Fru Sigrid Syvertsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Stabell, Harald Krogh Professor Harald Krogh Stabell, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Smith, Axel Distriktslege Axel Smith, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Skoe, Sveinung P. Bonde Sveinung P. Skoe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Sissener, Einar Skuespiller Einar Sissener, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Sirnes, Johan Overlærer Johan Sirnes, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Schaanning, Maja Sjefbibliotekar, frøken Maja Schaanning, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Schjøth-Iversen, Ingjald Overlege Ingjald Schjøth-Iversen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Sandvoll, Hans Skolebestyrer Hans Sandvoll, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Sanberg, Kirsten Disponent Kirsten Sanberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Samset, John Skogforvalter John Samset, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Rolfseng, Ole Petter Distriktsveterinær Ole Petter Rolfseng, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Roald, Karl Prost Karl Roald, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Rivertz, Johannes Lagdommer Johannes Rivertz, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Olsen, Kornelius Ullestad Lufthavnsjef Kornelius Ullestad Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Naa, Ingebjørg Oversøster Ingebjørg Naa, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Nærup, Sigurd Overinspektør Sigurd Nærup, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Norheim, Kristofer Banksjef Kristofer Norheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Nitter, Harald Overlege Harald Nitter, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Nissen, Ragnhild Fru Ragnhild Nissen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Nilssen, Agnethe Laage Fru Agnethe Laage Nilssen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Maartmann, Einar Direktør Einar Maartmann, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Moe, Olaf Sjefingeniør Olaf Moe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Moe, Ingeborg Gunhild Louise Revisor, frøken Ingeborg Gunhild Louise Moe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Meidell, Asta Fru Asta Meidell, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Løge, Mauritz Prost Mauritz Løge, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Lund, Eugen Ingeniør Eugen Lund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Lind, Frithjof Direktør Frithjof Lind, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Langeland, Olav August Statslos Olav August Langeland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Kvammen, Albert Ordfører og skoleinsp. Albert Kvammen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Krohn, Harald Henrik Ludolf Referentsjef Harald Henrik Ludolf Krohn, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Krogh, Oscar Valdemar Lektor Oscar Valdemar Krogh, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Kjølseth, Hans Edvard Rådmann Hans Edvard Kjølseth, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Kiær, Ingrid Fru Ingrid Kiær, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Johnsen, Helge Kirkeverge Helge Johnsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Johnsen, Arnulf Overlærer Arnulf Johnsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Johansen, Einar Johan Disponent Einar Johan Johansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Jensen, Hans Ingeniør Hans Jensen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1956 Iversen, Eilif Antonius Overingeniør Eilif Antonius Iversen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull