Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Hvert år hedres mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. Alle nye tildelinger publiseres på denne siden. Listen er omvendt kronologisk, det vil si at den siste utnevnelsen kommer først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • St. Olavs Orden: Tildelinger fra 1947 og fram til i dag
  • Fortjenstordenen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1985
  • St. Olavsmedaljen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1939
  • Kongens fortjenstmedalje: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1908
  • Kongens erindringsmedalje: Tildelinger fra 2002 og fram til i dag


Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid.

Søk i oversikten

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du kan begrense søket til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år ved hjelp av nedtrekksmenyene. 

Veiledning

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt.

Dersom du trenger hjelp til søket, kontakt Ordenskanselliet:
E-post:  [email protected]

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 49895

Første 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Siste
01.07.1996 Wolfensohn, Hames D. Styreformann Hames D. Wolfensohn, USA, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør med stjerne
01.07.1996 Rand, Sidney A. Tidl. Ambassadør Sidney A. Rand, USA, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør med stjerne
01.07.1996 Loy, James Viseadmiral James Loy, USA, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør med stjerne
01.07.1996 Zografou, Maria Ambassadør Maria Zografou, Hellas, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Villegas, Antonio Ambassadør Antonio Villegas, Mexico, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Sheehan, John M. General SACLANT John M. Sheehan, USA, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Shalikashvili, John M. General, Forsvarssjef John M. Shalikashvili, USA, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Mondale, Walther F. Tidl. Visepresident, ambassadør Walther F. Mondale, USA, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Latupapua, Cathrine Ambassadør Cathrine Latupapua, Indonesia, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Badini, Antonio Ambassadør Antonio Badini, Italia, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Kwasniewski, Aleksander President Aleksander Kwasniewski, Polen, er tildelt St. Olavs Orden - Storkors
01.07.1996 H.K.H. Prinsesse Margriet av Nederland H.K.H. Prinsesse Margriet av Nederland er tildelt St. Olavs Orden - Storkors
01.07.1996 H.K.H. Kronprins Willem-Alexander av Nederland H.K.H. Kronprins Willem-Alexander av Nederland er tildelt St. Olavs Orden - Storkors Hans Majestet Kong Willem-Alexander ble tildelt storkorsets ordenskjede 9. november 2021 i anledning det nederlandske kongeparets statsbesøk til Norge.
01.07.1996 H.K.H. Storhertuginne, Marie-Thérésa Marie-Thérésa H.K.H. Storhertuginne, Luxembourg, er tildelt St. Olavs Orden - Storkors
01.07.1996 H.K.H. Arvestorhertug, Henri Henri H.K.H. Arvestorhertug, Luxembourg, er tildelt St. Olavs Orden - Storkors
01.07.1996 Aarli, Johan Arild Avdelingsoverlege, professor, dr. med Johan Arild Aarli er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk medisin
01.07.1996 Ullern, Anfin Generalkonsul Anfin Ullern er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Hønningstad, Arne Birger Ambassadør Arne Birger Hønningstad er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Hauge , Kåre Generalkonsul Kåre Hauge er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Hagen , Gerd Førsteamanensis Gerd Hagen er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk barnevern
01.07.1996 Grimstad, Per-Øystein Ambassadør Per-Øystein Grimstad er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Gade-Greve, Egil Adm.direktør Egil Gade-Greve er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk næringsliv
01.07.1996 Fredriksen, Kjell Martin Ambassadør Kjell Martin Fredriksen er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Mjøs, Ole Danbolt Rektor, professor, dr. med Ole Danbolt Mjøs er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for samfunngavnlig virke
01.07.1996 Løvald, Johan L Ambassadør Johan L Løvald er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Gaarder, Jon Atle Ambassadør Jon Atle Gaarder er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Grung, Geir Ambassadør Geir Grung er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Frisvold, Sigurd Generalløytnant Sigurd Frisvold er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Fredriksen, Willy Johan Ambassadør Willy Johan Fredriksen er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Bull, Einar M Ambassadør, siv.økon. Einar M Bull er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Berger, Knut Bernt Ambassadør Knut Bernt Berger er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Farstad, Sivert Andreas Hossjef Sivert Andreas Farstad er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør med stjerne Utmerkelsen ble tildelt for virke i H.M. Kongens tjeneste
01.07.1996 Lindstrøm, Bjarne Utenriksråd Bjarne Lindstrøm er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør med stjerne Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Wikborg, Tone Elisabeth Førstekonservator, mag.art. Tone Elisabeth Wikborg er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk kunst
01.07.1996 Wesenlund, Rolf Helge Skuespiller Rolf Helge Wesenlund er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for allsidig kunstnerisk virke
01.07.1996 Urstad, Hans Ola Generalkonsul II, c.polit. Hans Ola Urstad er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Ullring, Sven Bang Konsernsjef, siv.ing. Sven Bang Ullring er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk næringsliv
01.07.1996 Tøraasen, Knut Ambassadør, mag.art. Knut Tøraasen er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Sanvik, Olav Professor, dr. med.vet. Olav Sanvik er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av veterinærmedisin
01.07.1996 Ottersland, Kitty Rådsmedlem Kitty Ottersland er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjenester av St. Olavs Orden
01.07.1996 Noreng, Harald Professor, dr.philos Harald Noreng er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk språk- og litteraturforskning
01.07.1996 Lundmo, Sten Fredrik Ambassadør Sten Fredrik Lundmo er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Linder, Herberth Ambassadør, c.philol. Herberth Linder er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Lindemann, Gunnar Henrikssøn Ambassadør, siv.økon. Gunnar Henrikssøn Lindemann er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Lie, Kai Olaf Ambassadør, Ph.D Kai Olaf Lie er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Kvist, Per Anton Utdanningsdirektør, mag.art. Per Anton Kvist er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjenest av norsk skole
01.07.1996 Høyland, Arnljot Professor, Ph.D. Arnljot Høyland er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av anvendt statistisk forskning
01.07.1996 Hjort-Johansen, Thor Morten Generalkonsul I, c.j. Thor Morten Hjort-Johansen er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for embedsfortjeneste
01.07.1996 Halvorsen, Sverre Professor, dr.med. Sverre Halvorsen er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av barnemedisin
01.07.1996 Gravdahl, Bjarne Konsernsjef Bjarne Gravdahl er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk industri