Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 40022

Første 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Siste
01.07.1993 Skaldehaug, Einar Rektor Einar Skaldehaug er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Simensen, Torbjørn Butikksjef Torbjørn Simensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sevåg, Odd W. Lærer Odd W. Sevåg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Schøne, Marit K. Konsulent Marit K. Schøne er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Schlytter, Roy O. Herr Roy O. Schlytter er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sandland, Oddur Kontorsjef Oddur Sandland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sandem, Øivind Regiondirektør Øivind Sandem er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sanden, Arthur Likerettervakt Arthur Sanden er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sandberg, Kjell Trygdesjef Kjell Sandberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sandaunet, Ingvald Formann Ingvald Sandaunet er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Røthe, Rolf O. Materialforvalter Rolf O. Røthe er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Røsvik, Kjell I. Montasjeleder Kjell I. Røsvik er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Røsok, Erling Kontrollsjef Erling Røsok er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rønning, Ragnar Arbeidsleder Ragnar Rønning er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rønning, Kjell Rektor Kjell Rønning er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rødø, Reidar Fagsjef Reidar Rødø er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rødli, Signhild Nestleder Signhild Rødli er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rye, Trygve Overingeniør Trygve Rye er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rydland, Arvid Innkjøper Arvid Rydland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rydgren, Rolf Konsulent Rolf Rydgren er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rosenlund, Inger-Johanne Konsulent Inger-Johanne Rosenlund er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rommetveit, Audun Rektor Audun Rommetveit er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rolland, Ottar Tekstilarbeider Ottar Rolland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rolfseng, Torbjørn Overingeniør Torbjørn Rolfseng er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Risa, Leiv Skolesjef Leiv Risa er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ringvold, Oddleif Orgelbygger Oddleif Ringvold er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ringdal, Thorleif Revisor Thorleif Ringdal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rian, Gudmund Avdelingsleder Gudmund Rian er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Reisvold, Johannes Postmester Johannes Reisvold er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ranes, Per Distriktsrevisor Per Ranes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ramstad, Randi Bestyrer Randi Ramstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rafdal, Anne Lise Konsulent Anne Lise Rafdal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Rabben, Jon Administrerende direktør Jon Rabben er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pålerud, Gunnar Skogformann Gunnar Pålerud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Plassen, Syver Trafikkleder Syver Plassen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Petterson, Morten W. Flygelederassistent Morten W. Petterson er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pettersen, Arne O. Bokbinder Arne O. Pettersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pettersen, Arne Driftsassistent Arne Pettersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pettersen, Arne A. Materialforvalter Arne A. Pettersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Petersen, Asmund Rådgiver Asmund Petersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pedersen, Odd Teknisk konsulent Odd Pedersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pedersen, John R. Hovedbokholder John R. Pedersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Pedersen, Arnfinn B. Telekontrollør Arnfinn B. Pedersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ovesen, Erling Driftssjef Erling Ovesen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Overland, Magnar Overingeniør Magnar Overland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Overgaard, Odd G. Faggruppeleder Odd G. Overgaard er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ottesen, Rolf Herr Rolf Ottesen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Opstad, Egil Trygdesjef Egil Opstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Opseth, Ruth Førstekonsulent Ruth Opseth er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Opjordsmoen, Bård Rådmann Bård Opjordsmoen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje