Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 40080

Første 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 Siste
01.07.1993 Upsahl, Torbjørg Kontorsjef Torbjørg Upsahl er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Ulland, Magnus K. Lensmann Magnus K. Ulland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tøfte, Olav Trygdesjef Olav Tøfte er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Turi, Marit Søndagsskolelærer Marit Turi er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tretvik, Erland Høvlerimester Erland Tretvik er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Torvnes, Kåre Søndagsskolelærer Kåre Torvnes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tollefsen, Aslaug Gruppeleder Aslaug Tollefsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tollan, Eivind Kommunekasserer Eivind Tollan er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Toft, Dagmar Rengjøringsassistent Dagmar Toft er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tjøsvoll, Lars E. Elektromontør Lars E. Tjøsvoll er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Timenes, Magnhild B. Tannlegesekretær Magnhild B. Timenes er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Thorkildsen, Ivar Målermontør Ivar Thorkildsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Thomassen, Kåre N. Skolesjef Kåre N. Thomassen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tellugen, Karen Miljøarbeider Karen Tellugen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tellevik, Ingrid Tannlegesekretær Ingrid Tellevik er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Teigland, Johannes Inspektør Johannes Teigland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tande, Ola Jordskiftedommer Ola Tande er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Tallerås, Johan Konsulent Johan Tallerås er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sørensen, Otto Overingeniør Otto Sørensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sørensen, Arne Produksjonssjef Arne Sørensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sætre, Bernt Observatør Bernt Sætre er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sæthre, Mari Lærer Mari Sæthre er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sæthershagen, Leif Gårdsbestyrer Leif Sæthershagen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Syverud, Kristian F. Administrerende direktør Kristian F. Syverud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Syversen, Birger Målerkontrollør Birger Syversen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Syrdal, Rigmor Gruppeleder Rigmor Syrdal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Svenningsen, Inger J. Fru Inger J. Svenningsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Svendsen, Bodil Avdelingssjef Bodil Svendsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sveum, Arne H. Leder Arne H. Sveum er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sveen, Lars Skreddermester Lars Sveen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Svare, Syver Overlege Syver Svare er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Svae, Anlaug F. Lærer og organist Anlaug F. Svae er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sundby, Tore T. Kundebehandler Tore T. Sundby er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sulheim, Eiliv Turistvert Eiliv Sulheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Strøm, Oddvar A. Lensmann Oddvar A. Strøm er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Strugstad, Gislaug Helsesøster Gislaug Strugstad er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Strisland, Knut B. Herr Knut B. Strisland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Stenberg, Bjørn Lagersjef Bjørn Stenberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Steinsvoll, Arne Skolesjef Arne Steinsvoll er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Steinsland, Jonas Småbruker Jonas Steinsland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Steen, Edith Produksjonsarbeider Edith Steen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Staddeland, Rikarda Pleiemedhjelper Rikarda Staddeland er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solvold, Trond Økonomisjef Trond Solvold er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solvi, Leonard Administrerende direktør Leonard Solvi er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solheim, Margrethe Menighetsarbeider Margrethe Solheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solhaug, Per Reprotekniker Per Solhaug er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solberg, Lars M. Herr Lars M. Solberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Solberg, Bjarne Kontorsjef Bjarne Solberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Sletten, Nils Målerinspektør Nils Sletten er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1993 Skåthun, Gudrun Helsesøster Gudrun Skåthun er tildelt Kongens Fortjenstmedalje