Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 12

31.01.2014 Lande, Knut Knut Lande, Grålum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
23.05.2008 Lande, Per Sang- og musikkleder Per Lande, Lyngdal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
20.02.2007 Tønsberg, Ole Halvor Disponent Ole Halvor Tønsberg, Årnes, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt disponent Ole Halvor Tønsberg til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for hans humanitære og sosiale virke. Tønsberg har gjennom hele sitt voksne liv vært involvert i humanitært arbeid, nasjonalt og internasjonalt, særlig i Polen, Latvia og i Latin Amerika. I sin begrunnelse har Ordensrådet særlig vektlagt at Ole Tønsberg har gjort en stor og uegennyttig humanitær innsats i Polen i en tid da de sosiale problemene i landet var meget betydelige. Sammen med mange andre nordmenn – ikke minst innen fagbevegelsen – ga han i disse vanskelige årene et meget viktig bidrag til det gode bilaterale forholdet som eksisterer mellom Norge og Polen.
01.07.2000 Lande, Gerd Ingri Pensjonist Gerd Ingri Lande, Nøtterøy, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1983 Lande, Ingvald Jens Kontorsjef Ingvald Jens Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1982 Lande, Peder Musiker, instruktør og dirigent Peder Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1979 Lande, Trygve Klokker og kirkeverge Trygve Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1976 Lande, Paul Sverre Lege Paul Sverre Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1964 Lande, Johanne P. Sykepleierske Johanne P. Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1951 Lande, Albert Vegarbeider Albert Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1937 Lande, Aa. Lærer Aa. Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Lande, Edvard Kristiansen Poståpner Edvard Kristiansen Lande, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje