Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 257

1 2 3 4 5 6 Siste
01.07.1925 Sigmond, Anna Anna Sigmond er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Rauset, Rasmus O. Båtbygger Rasmus O. Rauset er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Aanensen, T.m. Stykjunker T.m. Aanensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Østereng, Hans K. Tømmerfløter Hans K. Østereng er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Østeraas, A.o.j. Standartjunker A.o.j. Østeraas er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Østern, Johan Jordbruksarbeider Johan Østern er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Østberg, Johannes Gårdbruker Johannes Østberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Ørdal, Jacob Vaktmester Jacob Ørdal er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Woldseth, E. Tollppsynsmann E. Woldseth er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Ween, G.g. Fanejunker G.g. Ween er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Værø, Didrik Rasmussen Gårdbruker og fisker Didrik Rasmussen Værø er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Vigen, Aslak Båtbygger Aslak Vigen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Næs, M.o. Stykjunker M.o. Næs er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Vestby, Anton Larsen Lenseformann Anton Larsen Vestby er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Vallem, Gudmund Lærer Gudmund Vallem er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Utne, Johannes Lærer Johannes Utne er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Tomter, E.g. Fanejunker E.g. Tomter er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Tollehaugen, Hølje Fyrbøter Hølje Tollehaugen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Tollefsen, Andreas Handelsfullmektig Andreas Tollefsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Thorersen, Johan Fengselsvaktmester Johan Thorersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Tesaker, B. Sanitetsfanejunker B. Tesaker er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sørlund, Nils Mikkelsen Arbeider Nils Mikkelsen Sørlund er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sørensen, Søren Oluf Kontorfullmektig Søren Oluf Sørensen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Syvertsen, Kristen Mekaniker Kristen Syvertsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sundsrud, Halvor Johansen Bestyrer Halvor Johansen Sundsrud er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Støve, Peder Lensmann Peder Støve er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Stenersen, Kjeld Christian Ingeniør Kjeld Christian Stenersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Stavheim, Marit Jordmor Marit Stavheim er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sonesen, Severin Snekkerformann Severin Sonesen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Solberg, Olaf Marenius Pedersen Vaktmester Olaf Marenius Pedersen Solberg er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Skarsten, S. Kirkesanger S. Skarsten er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sander, Carl Butikksjef Carl Sander er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Sande, Olav Lærer Olav Sande er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Røhme, Michael Lensmann Michael Røhme er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Røe, Johan Postfører Johan Røe er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Rø, Johan Rettsbud Johan Rø er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Pettersen, Jens Arbeider Jens Pettersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Pettersen, Edvard Arbeider Edvard Pettersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Pedersen, Ola Arbeider Ola Pedersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Paulsen, Anders Mekaniker Anders Paulsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Theodor Kjernemaker Theodor Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Salomon Former Salomon Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Otto M. Formann Otto M. Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Ole Platearbeider Ole Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Martin Skogsfullmektig Martin Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Martin Kaimann Martin Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Johan Maskinarbeider Johan Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Hans Jakob Formann Hans Jakob Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Olsen, Andreas Bestyrer Andreas Olsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1925 Næss, Severin Lærer Severin Næss er tildelt Kongens Fortjenstmedalje