Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 422

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Siste
30.12.2010 Steffensen, Inge Magnus Frivillighetsarbeider Inge Magnus Steffensen, Moen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.12.2010 Lundby, Bjørn Gunnar Avdelingsleder Bjørn Gunnar Lundby, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.12.2010 Helgesen, Tor-Arild Rektor Tor-Arild Helgesen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
19.12.2010 Øgaard, Olav Martin Organist og kantor Olav Martin Øgaard, Bergen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.12.2010 Grønvold, Dag Erling Daglig leder Dag Erling Grønvold, Nord-Torpa, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.12.2010 Høisveen, Johannes Ludvik Musiker Johannes Ludvik Høisveen, Hamar , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.12.2010 Areklett, Håkon Korleder og dirigent Håkon Areklett, Torvastad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.12.2010 Lie, Wibecke Journalist Wibecke Lie, Gjettum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.12.2010 Midtun, Olav Maskinoperatør Olav Midtun, Nesttun, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.12.2010 Hansen, Gerd Marie Førstekonsulent Gerd Marie Hansen, Jaren, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
17.12.2010 Tronstad, Wenche Rigmor Leder Wenche Rigmor Tronstad, Kristiansand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
17.12.2010 Skår, Rolf Administrerende direktør Rolf Skår, Skedsmokorset, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Rolf mottok utmerkelsen for sin innsats for informasjonsteknologi og romvirksomhet.
17.12.2010 Øyen, Roald Programleder Roald Øyen, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
16.12.2010 Stave, Knut Direktør Knut Stave, Volda , er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.12.2010 Johnrud, Odd Erik Oppsynsmann Odd Erik Johnrud, Kongsberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.12.2010 Lutterloh, Arne Georg Salmaker Arne Georg Lutterloh, Heimdal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.12.2010 Ørsahl Flaa, Gunvor Søndagsskolelærer Gunvor Ørsahl Flaa, Kvanne, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.12.2010 Wiik, Helga Kultursjef Helga Wiik, Tranøy, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.12.2010 Morisbak, Inge Avdelingsleder Inge Morisbak, Beitostølen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
15.12.2010 Haugen, Mona Lise Regnskapssekretær Mona Lise Haugen, Skien, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
14.12.2010 Rygg, Leif Spillemann Leif Rygg, Skulestadmo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
14.12.2010 Valdal, Vigdis Førstekonsulent Vigdis Valdal, Valldal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
13.12.2010 Langlo, Inge Hermann Direktør Inge Hermann Langlo, Stranda , er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Inge Hermann Langlo mottok utmerkelsen for samfunnsnyttig tjeneste.
13.12.2010 Møgedal, Sigrun Marie Hiv/Aids-ambassadør Sigrun Marie Møgedal, Asker, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Sigrun Marie Møgedal mottok utmerkelsen for sin innsats for internasjonalt helsearbeid.
13.12.2010 Falkeid, Kolbein Dikter Kolbein Falkeid, Haugesund, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Kolbein Falkeid mottok utmerkelsen for sitt litterære virke.
13.12.2010 Bergland, Håvard Forfatter og smed Håvard Bergland, Hamar, er tildelt St. Olavsmedaljen
13.12.2010 Behrentz Roald, Stein A. Fotograf Stein A. Behrentz Roald er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
10.12.2010 Gedde Myrre, Mads Arkitekt Mads Gedde Myrre, Songdalen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
07.12.2010 Larre, Erik Sture Advokat Erik Sture Larre, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
07.12.2010 Høiby, Hans Tømmermåler Hans Høiby, Gardvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
06.12.2010 Sitter, Inger Billedkunstner Inger Sitter, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Inger Sitter til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes innsats for norsk billedkunst.
04.12.2010 Sølvberg, Arne M. Kulturarbeider Arne M. Sølvberg, Blaksæter, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
03.12.2010 Hofsli, Asbjørn Magne Direktør Asbjørn Magne Hofsli, Levanger, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
02.12.2010 Haugen, Per Theodor Skuespiller Per Theodor Haugen, Oslo, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Per Theodor Haugen mottok utmerkelsen for sin innsats som skuespiller.
01.12.2010 Engelsen, Rigmor Elisabeth Instruktør Rigmor Elisabeth Engelsen, Bergen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
30.11.2010 Munch, Didrik Visekansler og konsernsjef Didrik Munch, Bergen, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Didrik Munch til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for fortjeneste av St. Olavs Orden.
29.11.2010 Almli, Gunnar Landpostbud Gunnar Almli, Råndalsskogen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
28.11.2010 Edland, Aasne Tone Gårdsarbeider Aasne Tone Edland, Edland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
27.11.2010 Nylend, Rolf Musiker Rolf Nylend, Sander, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.11.2010 Måseide, Sigmund Peter Misjonær Sigmund Peter Måseide, Torvikbukt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
26.11.2010 Rønneberg Rygg, Maja Lise Lektor og skuespiller Maja Lise Rønneberg Rygg, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.11.2010 Mostue, Per-Erik Frivillighetsarbeider Per-Erik Mostue, Haslum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.11.2010 Mostue, Marete Aagot Frivillighetsarbeider Marete Aagot Mostue, Haslum, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.11.2010 Kvebæk, David Johnny Familieterapeut David Johnny Kvebæk, Lillestrøm, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
23.11.2010 Rathke, August Justitiarius August Rathke, Bergen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.11.2010 Kipperberg, Kjell Musikkinstruktør og dirigent Kjell Kipperberg, Ålesund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
21.11.2010 Larsen, Jan Erik Lærer Jan Erik Larsen, Husøysund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
20.11.2010 Lund, Jan Georg Bankfunksjonær Jan Georg Lund, Fredrikstad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
18.11.2010 Solberg, Asbjørn Togleder Asbjørn Solberg, Indre Arna, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
15.11.2010 Drageset, Magne Svein Overingeniør Magne Svein Drageset er tildelt Kongens Fortjenstmedalje