Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 10

16.12.2016 Pommeray, Jean-Marc Ambassaderåd Jean-Marc Pommeray, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Jean-Marc Pommeray, tidligere ambassaderåd ved Frankrikes ambassade, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
24.08.2016 Paulsen, Morten Generalkonsul Morten Paulsen, Houston, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen forfremmet Morten Paulsen, Norges generalkonsul i Houston, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
24.08.2016 Rosnes, Sten Arne Ambassadør Sten Arne Rosnes, Egypt, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen forfremmet Sten Arne Rosnes, Norges ambassadør til Egypt, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
24.08.2016 Nedrebø, Tore Ambassadør Tore Nedrebø, Pakistan, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Tore Nedrebø, Norges ambassadør til Pakistan, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
24.08.2016 Kamsvåg, Nils Ragnar Ambassadør Nils Ragnar Kamsvåg, India, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Nils Ragnar Kamsvåg, Norges ambassadør til India, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
24.08.2016 Grevstad, Jan Ambassadør Jan Grevstad, Republikken Korea, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har forfremmet Jan Grevstad, Norges ambassadør til Republikken Korea, til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for embetsfortjeneste.
05.07.2016 Swehla, Scott Charles Marine- og forsvarsattaché Scott Charles Swehla, USA, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Scott Charles Swehla, USAs tidligere marine- og forsvarsattaché til Norge, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
18.04.2016 Petersen, Hans Henrik Ambassaderåd Hans Henrik Petersen, Danmark, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Hans Henrik Petersen, tidligere ambassaderåd ved Danmarks ambassade i Norge, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
18.04.2016 Goodman, Allan Direktør Allan Goodman, New York, USA, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Allan Goodman, direktør for Institute of International Education, mottok utmerkelsen for fortjenstfullt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og USA, særlig innen akademia.
18.04.2016 Kolding Nielsen, Erland Direktør Erland Kolding Nielsen, København, Danmark, er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør Erland Kolding Nielsen, direktør for det kongelige bibliotek i København, mottok utmerkelsen for fortjenstfullt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Danmark.