Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 1503

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siste
05.09.2018 Vitali, Luca Forfatter og konsertpromotør Luca Vitali, Italia, er tildelt St. Olavsmedaljen
05.09.2018 Domier, Kenneth Walter Professor Kenneth Walter Domier, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2018 Butler, Peter F. Peter F. Butler, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Grippen, Lee Lærer Lee Grippen, Minnesota, USA , er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Warne, Douglas Lærer Douglas Warne, Seattle, USA , er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Wollen, Glorianne Havnesjef Glorianne Wollen, Petersburg, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Enstad, Richard Samfunnsarbeider og treskjærer Richard Enstad, Minnesota, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Hansen, Steinar Bygningsingeniør Steinar Hansen, Anchorage, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
04.05.2017 Kristiansen, Marit President i Sons of Norway Marit Kristiansen, Anchorage, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
02.02.2017 Seck, Gerald L. Advokat Gerald L. Seck, Minneapolis, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2016 Gulbrandsen, Perry J. Perry J. Gulbrandsen, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2016 Ellison, John Foster John Foster Ellison, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2015 Karafilipovic, Andrija Andrija Karafilipovic, Zagreb, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2015 Grieve, Connie Connie Grieve, London, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2015 Juven, Carrol T. Carrol T. Juven, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2015 Judisch, David David Judisch, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2015 Thorstensen, Marianne Stubø Marianne Stubø Thorstensen, Singapore, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2014 Wiigs, Russel Russel Wiigs, Canada, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2014 Wiigs, Alison Alison Wiigs, Canada, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2013 Beck, Johan Kirketjener Johan Beck, Stockholm, er tildelt St. Olavsmedaljen For tjeneste i Kronprinsesse Märthas kirke i Stockholm.
25.10.2012 Munsen, Sylvia Professor Sylvia Munsen, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen For sitt virke for norsk musikk og kultur i USA.
25.10.2012 Berg, Erling Erling Berg, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen For virke for norsk kultur og frivillig arbeid i det norske miljøet i Seattle.
01.07.2012 Shury, Jenny Karin Sekretær Jenny Karin Shury, London, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.12.2011 Larsen, Fae Formann Fae Larsen, Australia, er tildelt St. Olavsmedaljen
12.07.2011 Hagen-Olsen, Karl-Otto Konsertpianist Karl-Otto Hagen-Olsen, Sverige, er tildelt St. Olavsmedaljen
13.12.2010 Bergland, Håvard Forfatter og smed Håvard Bergland, Hamar, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2010 MacLeod, Ian Ærespresident Ian MacLeod, Orknøyene, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2010 Aarseth, Sigmund Kunstmaler Sigmund Aarseth, Heggenes, er tildelt St. Olavsmedaljen
15.03.2010 Garras, Liv N. Lektor Liv N. Garras, Athen, er tildelt St. Olavsmedaljen For innsats for norsk-greske kulturelle forbindelser.
14.03.2010 Ystebø, Asbjørn Odd Lektor Asbjørn Odd Ystebø, Bergen, er tildelt St. Olavsmedaljen
02.02.2010 Cleven, Harry Redaktør Harry Cleven, Oslo, er tildelt St. Olavsmedaljen For hans innsats for norsk-amerikanske kulturelle forbindelser.
01.12.2009 Høyum, Leslee Lane Informasjonsformidler Leslee Lane Høyum, Minnesota, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
15.10.2009 Myrung, Ellen Margrethe Søndagsskolelærer Ellen Margrethe Myrung, København, er tildelt St. Olavsmedaljen
07.10.2009 Qvamme, Henry Formann Henry Qvamme, København, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2009 Hedberg, Blaine Direktør Blaine Hedberg, Wisconsin, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
10.12.2008 Bjørgaas, Olav Lege Olav Bjørgaas, Stavanger, er tildelt St. Olavsmedaljen
12.08.2008 Irvine, James W. Forfatter James W. Irvine, Lerwick, Shetland, er tildelt St. Olavsmedaljen
12.06.2008 Anderson, Verlyn Professor Verlyn Anderson, Minnesota, er tildelt St. Olavsmedaljen For fremme av forbindelsen og samfølelsen mellom det utflyttede Norge og hjemlandet.
26.03.2008 Müller, Wolfgang Honorær konsul Wolfgang Müller, Tyskland, er tildelt St. Olavsmedaljen
23.01.2008 Forssblad, Marianne Direktør Marianne Forssblad, Seattle, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
23.01.2008 Brevig, Berit Kulturmedarbeider Berit Brevig, New York, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
23.01.2008 Morkemo, Trygve Bedriftsleder Trygve Morkemo, San Francisco, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
23.01.2008 Gran, Johanne Sosialarbeider Johanne Gran, Torrevieja, Spania, er tildelt St. Olavsmedaljen
28.12.2007 Lykken, Knut Beine Barnelege Knut Beine Lykken, Arvika i Sverige, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2007 Riley, Murdoch Murdoch Riley, Wellington, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2007 Riley, Eldbjørg Eldbjørg Riley, Wellington, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2007 Olsen, Arthur Lloyd Arthur Lloyd Olsen, Sioux Falls, USA, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2007 Gjelsten, Peder Peder Gjelsten, Spania, er tildelt St. Olavsmedaljen
01.07.2007 Gjelsten, Elfried Elfried Gjelsten, Spania, er tildelt St. Olavsmedaljen
17.11.2006 Eriksrød, Martha Irene Misjonær Martha Irene Eriksrød, Skien , er tildelt St. Olavsmedaljen For hennes uegennyttige humanitære arbeid blant sosialt lavtstående stammefolk i Asia.