Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 23

01.07.1918 Welin, Agnes Bestyrerinne, utl. Agnes Welin er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Harvey, Caroline Frøken, utl. Caroline Harvey er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Parelius, H.c.h. Distriktslege H.c.h. Parelius er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Morell, Peter Andreas Ordfører Peter Andreas Morell er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Michelet, C.f. Rittmester C.f. Michelet er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Manger, Nicolay Kaptein Nicolay Manger er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Larsen, Simen Telegrafinspektør Simen Larsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Lange, A..j. Konservator A..j. Lange er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Jacobsen, Severin Grosserer Severin Jacobsen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Holter, I.p.f. Komponist I.p.f. Holter er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Galtung, J.f.m. Statslege J.f.m. Galtung er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Eide, Marit Odina Frøken Marit Odina Eide er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Eide, Kaja Fru Kaja Eide er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Bratt, J.f. Konsul J.f. Bratt er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Berge, Ola Ola Berge er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Beer, Nikolai Sivert Brukseier Nikolai Sivert Beer er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Andersen, Hans Navigasjonslærer Hans Andersen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Zapffe, Hans Marcus Musiker Hans Marcus Zapffe er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Walle-Hansen, Dagmar Frøken Dagmar Walle-Hansen er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Vole, Knut Knut Vole er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Steenstrup, R. Sanitetskaptein R. Steenstrup er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Sem, Edvard Konsul Edvard Sem er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1918 Piene, Chr. Fabrikkeier Chr. Piene er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull