Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 30

02.07.1931 Holte, Niels Theodor Bestyrer Niels Theodor Holte, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Aas, Ingeborg Lege Ingeborg Aas, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Wisth, O.e. Bestyrer O.e. Wisth, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Waller, Henrik D. Friis Overtrafikkinspektør Henrik D. Friis Waller, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Tønnesen, Johan C. Havnefogd Johan C. Tønnesen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Schie, Oscar Fylkesgartner Oscar Schie, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Raabe, Jens Lektor Jens Raabe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Rohde, Christian Skreddermester Christian Rohde, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Ouren, Henrik Statsfysikus Henrik Ouren, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Olsen, Wilhelm Overingeniør Wilhelm Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Nielsen, Ole Skipskaptein Ole Nielsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Lyche, Harald Heyerdahl Distriktslege Harald Heyerdahl Lyche, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Larsen, Niels Kaptein Niels Larsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Kristensen, Kristen Nicolay Distriktslege Kristen Nicolay Kristensen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Kolderup, Georg R. Grosserer Georg R. Kolderup, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Jensen, Lars O. Rektor Lars O. Jensen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Jakhelln, Sofie Fru Sofie Jakhelln, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Iversen, Jul. Journalist Jul. Iversen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Hvam, Kristian Hovedbokholder Kristian Hvam, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Heuch, Fredrik Gårdbruker Fredrik Heuch, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Graarud, Aage Bernt Fredrik Meteorolog Aage Bernt Fredrik Graarud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Graarud, Gunnar Operasanger Gunnar Graarud, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Eriksen, Ingjald Distriktslege Ingjald Eriksen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 David-Andersen, Helene Fru Helene David-Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Christophersen, Carl I. Grosserer Carl I. Christophersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Buvik, H.l. Fiskerinspektør H.l. Buvik, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Brechlin, Lina Oversøster Lina Brechlin, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Bergsland, Hans Cand.phil Hans Bergsland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Arndt, Thora Fru Thora Arndt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1931 Ambli, Nils Fabrikkbestyrer Nils Ambli, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull