Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 82

1 2 Siste
01.07.1966 Aas, Gunnar Forvalter på bygdø kongsgård Gunnar Aas, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Aamodt, Valter Disponent Valter Aamodt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Aamodt, Arne Distriktsjef Arne Aamodt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Witzøe, Ivar Marius Apoteker Ivar Marius Witzøe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Wergeland, Oskar Verksdirektør, sivilingeniør Oskar Wergeland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Vaa, Arne Skogsjef Arne Vaa, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Vethe, Knut Gårdbruker Knut Vethe, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Ulich, Harry Eliot Sjøkabelsjef Harry Eliot Ulich, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Tvedt, Lars Sildesalter Lars Tvedt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Trætteberg, Olav Distriktsjef Olav Trætteberg, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Torkildsen, Ivar Orgelbygger Ivar Torkildsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Toven, Knut Bonde og stortingsrepresentant Knut Toven, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Strøm, Ingeborg Fru Ingeborg Strøm, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Strand, Erling Takstsjef, landbrukskandidat Erling Strand, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Stokke, Bernhard Overlærer Bernhard Stokke, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Stephansen, Erik Sivilingeniør Erik Stephansen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Stene, Edgar W. Generalsekretær Edgar W. Stene, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Sommerschild, Henrik Lege Henrik Sommerschild, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Slungaard, Gunanr Vegsjef Gunanr Slungaard, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Seim, Olav Overingeniør, cand.jur. Olav Seim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Schøning, Einar Banksjef Einar Schøning, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Ruud-Pedersen, Bjarne Skipsreder Bjarne Ruud-Pedersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Reisæter, Lars Larsen Kjøpmann Lars Larsen Reisæter, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Rasmussen, Sverre Direktør Sverre Rasmussen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Ramstad, Jens Bonde Jens Ramstad, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Petterson, Rasmus Organist Rasmus Petterson, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Pettersen, Kåre Glassmester Kåre Pettersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Persen, Albert Distriktsjef Albert Persen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Olsen, Thorvald Birger Undervisningsleder Thorvald Birger Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Olsen, Eivind Sivilingeniør Eivind Olsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Nærland, Gustav Fylkesveterinær Gustav Nærland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Nordbø, Halvor Fylkeslandbrukssjef Halvor Nordbø, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Monsen, Lydia Brigader Lydia Monsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Moldenæs, Kristian Birger Handelsskolestyrer Kristian Birger Moldenæs, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Madland, Peter Martinius Forstander Peter Martinius Madland, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Lund, Oddvar Statskonsulent Oddvar Lund, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Loen, Johannes Statskonsulent Johannes Loen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Lilebrænd, Petter Rektor, cand.real. Petter Lilebrænd, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Lien, Martha Inspektør Martha Lien, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Lerheim, Engelbrekt Oberst og bonde Engelbrekt Lerheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Korsmo, Odd Distriktssjef Odd Korsmo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Klemsdal, Johan Fabrikkeier Johan Klemsdal, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Kiil, Erling Velferdsjef Erling Kiil, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Katerås, Gunnar Bonde Gunnar Katerås, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Johnsen, Arne Direktør Arne Johnsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Isachsen, Knut Direktør Knut Isachsen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Høigilt, Andreas Ordfører og bonde Andreas Høigilt, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Holst, Halfdan Direktør Halfdan Holst, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Holbek, Nils Kjøpmann Nils Holbek, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Herbøl, Finn Politioverbetjent Finn Herbøl, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull