Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 8

01.07.1962 Andersen, Aksel Bordhusarbeider Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1955 Andersen, Aksel Sliperiarbeider Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1954 Andersen, Aksel Vilhelm Verkstedformann Aksel Vilhelm Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1952 Andersen, Aksel Farvemester Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1948 Andersen, Aksel Fabrikkarbeider Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1946 Andersen, Aksel Overkonduktør Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1931 Andersen, Aksel Georg Lokomotivfører Aksel Georg Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1924 Andersen, Aksel Fløytenist Aksel Andersen, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull