Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 1

08.10.2007 Battail, Jean-François Professor Jean-François Battail, Paris, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Jean-François Battail til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av norsk kultur i Frankrike. I sin vurdering har Ordensrådet særlig lagt vekt på Battails interesse og dype innsikt i norske forhold ved at han har formidlet norsk kultur og historie. Dette har han gjort i et omfang som går langt ut over hans oppgaver som president i fransk-norsk forening i Frankrike og som tidligere professor ved skandinavisk institutt ved Université de Sorbonne. Som foreleser og pedagog har Battail skapt entusiasme for Norge og Skandinavia i en årrekke. Ikke minst er han som faglitterær forfatter og i sitt virke for øvrig en sann og skattet folkeopplyser om norske forhold til et fransk publikum.