Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • - Alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908
  • - Alle tildelinger av St. Olavsmedaljen tilbake til stiftelsen i 1939

Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstordenen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år. 

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

Per Berg
Dette gir deg en liste over alle som heter Per Berg, eller heter Per og er fra Berg. Også personer som har mellomnavn blir tatt med i søkeresultatet. Det samme gjelder lengre navn eller stedsnavn, slik at et søk på Ola også vil gi treff på for eksempel Olav. 

Hvis du er usikker på navnet, kan du skrive OR (husk store bokstaver) mellom alternativene: Ole Hansen OR Ola Hansen. Dette gir deg en liste over alle som heter Ole Hansen og Ola Hansen.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 17

28.08.2019 Rossignol, Nancy Ambassadør Nancy Rossignol, Belgia, er tildelt Fortjenstorden - Storkors Nancy Rossignol, Belgias ambassadør til Norge, mottok utmerkelsen for embedsfortjeneste.
22.06.2018 Sky, Ole Dagfinn Ambulerende medarbeider Ole Dagfinn Sky, Kalmthout, Belgia, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.08.2016 Schulerud, Ingrid Ambassadør Ingrid Schulerud, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse Ingrid Schulerud, Norges ambassadør til Belgia, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
12.05.2015 Godfrind, Michel Ambassadør Michel Godfrind, Belgia, er tildelt Fortjenstorden - Storkors H.M. Kongen har tildelt Hans Eksellense Michel Godfrind, Belgias ambassadør til Norge, Storkors av Fortjenstordenen.
24.11.2014 De Saedeleer, Vincent Honorær konsul Vincent De Saedeleer, Zeebrugge, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Vincent De Saedeleer til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
07.01.2014 Seynave, Fabienne Attaché Fabienne Seynave, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder H.M. Kongen har utnevnt Fabienne Seynave, attaché ved Belgias ambassade, til Ridder for embetsfortjeneste.
21.09.2011 Monnoyer, Christian Ambassadør Christian Monnoyer, Belgia, er tildelt Fortjenstorden - Storkors H.M. Kongen har utnevnt Christian Monnoyer, Kongeriket Belgias ambassadør til Norge, til Storkorsridder.
06.09.2010 Lagrange, Baudouin Honorær generalkonsul Baudouin Lagrange, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Baudouin Lagrange, f. 1967, honorær generalkonsul i Antwerpen, Belgia, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
02.12.2008 Bernard, Véronique Diplomat Véronique Bernard, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Véronique Bernard, født 1968, til Ridder 1. klasse for embetsfortjeneste.
06.11.2006 de Decker , Jacques Belgisk statsborger Jacques de Decker , Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt forfatter Jacques de Decker til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av norsk litteratur og kultur i Belgia. I sin begrunnelse har Ordensrådet lagt særlig vekt på de Deckers store innsats i forbindelse med Ibsen-året. Gjennom intervjuer i radio og fjernsyn, som kontaktpunkt til alle relevante miljøer, deltaker i Ibsen-festivalene og ikke minst gjennom sin nylig utgitte Ibsen-monografi fremstår de Decker som kanskje den mest fremtredende Ibsen-kjenner og formidler i den frankofone verden idag.
20.05.2003 Prins Philippe Prins Philippe, Belgia, er tildelt St. Olavs Orden - Storkors Hans Majestet Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til Hans Kongelige Høyhet Hertugen av Brabant - Prins Philippe av Belgia.
20.05.2003 Prinsesse Mathilde av Belgia Prinsesse Mathilde av Belgia er tildelt St. Olavs Orden - Storkors
20.05.2003 Prinsesse Astrid av Belgia Prinsesse Astrid av Belgia er tildelt Fortjenstorden - Storkors
20.05.2003 Prinsesse Claire av Belgia Prinsesse Claire av Belgia er tildelt Fortjenstorden - Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Claire av Belgia
20.05.2003 Prins Laurent av Belgia Prins Laurent av Belgia er tildelt Fortjenstorden - Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Hans Kongelige Høyhet Prins Laurent av Belgia
13.11.1959 Gvemaere, Axel Direktør Axel Gvemaere, Belgia, er tildelt St. Olavsmedaljen
11.04.1939 Monsen, Erling Skipsreder Erling Monsen, Belgia, er tildelt St. Olavsmedaljen Oversatte Snorres Kongesaga til engelsk. Fortjeneste av å gjøre norsk åndsliv kjent og beundret