Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Denne listen viser alle nye utnevnelser til St. Olavs Orden og Fortjenstordenen, samt alle nye tildelinger av St. Olavsmedaljen, Kongens fortjenstmedalje og Kongens erindringsmedalje.  Listen er omvendt kronologisk, med den siste utnevnelsen først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter alle tildelinger av Kongens fortjenstmedalje tilbake til stiftelsen i 1908.
Øvrige ordener og medaljer er foreløpig bare ført tilbake til 2002. Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid, slik at det gradvis blir mulig å søke lenger tilbake både for St. Olavs Orden, Fortjenstorden, St. Olavsmedaljen og Erindringsmedaljen.

Søk i oversikten

Du kan selv begrense listen til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år.

Du kan også skrive inn navn i søkefeltet. Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt. Eksempel:

  • Per Hansen
    - gir deg en lang liste der alle som heter Per eller Hansen er med. Søket Per OR Hansen gir samme resultat.

  • "Per Hansen"
    - gir deg de som heter Per Hansen og bare det.

  • Per AND Hansen
    - gir deg de som heter Per Hansen - og som kanskje har et mellomnavn i tillegg.


Du kan også søke på et bestemt sted eller yrke - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har disse opplysningene, så trefflisten vil kanskje ikke bli fullstendig.

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 19

22.06.2018 Sky, Ole Dagfinn Ambulerende medarbeider Ole Dagfinn Sky, Kalmthout, Belgia, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
24.08.2016 Schulerud, Ingrid Ambassadør Ingrid Schulerud, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse Ingrid Schulerud, Norges ambassadør til Belgia, mottok utmerkelsen for embetsfortjeneste.
12.05.2015 Godfrind, Michel Ambassadør Michel Godfrind, Belgia, er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.M. Kongen har tildelt Hans Eksellense Michel Godfrind, Belgias ambassadør til Norge, Storkors av Fortjenstordenen.
24.11.2014 De Saedeleer, Vincent Honorær konsul Vincent De Saedeleer, Zeebrugge, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Vincent De Saedeleer til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
07.01.2014 Seynave, Fabienne Attaché Fabienne Seynave, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder H.M. Kongen har utnevnt Fabienne Seynave, attaché ved Belgias ambassade, til Ridder for embetsfortjeneste.
21.09.2011 Monnoyer, Christian Ambassadør Christian Monnoyer, Belgia, er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.M. Kongen har utnevnt Christian Monnoyer, Kongeriket Belgias ambassadør til Norge, til Storkorsridder.
06.09.2010 Lagrange, Baudouin Honorær generalkonsul Baudouin Lagrange, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Baudouin Lagrange, f. 1967, honorær generalkonsul i Antwerpen, Belgia, til Ridder første klasse for embetsfortjeneste.
02.12.2008 Bernard, Véronique Diplomat Véronique Bernard, Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt Véronique Bernard, født 1968, til Ridder 1. klasse for embetsfortjeneste.
06.11.2006 de Decker , Jacques Belgisk statsborger Jacques de Decker , Belgia, er utnevnt til Fortjenstorden -Ridder av 1. klasse H.M. Kongen har utnevnt forfatter Jacques de Decker til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fremme av norsk litteratur og kultur i Belgia. I sin begrunnelse har Ordensrådet lagt særlig vekt på de Deckers store innsats i forbindelse med Ibsen-året. Gjennom intervjuer i radio og fjernsyn, som kontaktpunkt til alle relevante miljøer, deltaker i Ibsen-festivalene og ikke minst gjennom sin nylig utgitte Ibsen-monografi fremstår de Decker som kanskje den mest fremtredende Ibsen-kjenner og formidler i den frankofone verden idag.
29.03.2006 Stevens, Paula Nederlandsk statsborger Paula Stevens, , er utnevnt til Fortjenstorden -Kommandør H.M. Kongen har utnevnt forlagskonsulent og oversetter Paula Stevens til Kommandør av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for hennes betydelige innsats for å fremme norsk litteratur og kultur i Nederland og Belgia. Paula Stevens gis mye av æren for at norsk litteratur er blitt svært populært i Nederland og Belgia noe som har medført større interesse og trolig også større forståelse for Norge i de to land.
20.05.2003 , Prins Philippe Prins Philippe , Belgia, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors Hans Majestet Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til Hans Kongelige Høyhet Hertugen av Brabant - Prins Philippe av Belgia.
20.05.2003 , Prinsesse Mathilde Prinsesse Mathilde , Belgia, er tildelt St. Olavs Orden -Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Mathilde av Belgia.
20.05.2003 , Prinsesse Astrid Prinsesse Astrid , er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Astrid av Belgia.
20.05.2003 , Prinsesse Claire av Belgia Prinsesse Claire av Belgia , er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Claire av Belgia
20.05.2003 , Prins Laurent av Belgia Prins Laurent av Belgia , er tildelt Fortjenstorden -Storkors H.M. Kongen har tildelt Storkors av Den Kongelige Norske Fortjenstorden til Hans Kongelige Høyhet Prins Laurent av Belgia
13.11.1959 Gvemaere, Axel Direktør Axel Gvemaere, Belgia, er tildelt St. Olavsmedaljen
29.03.1950 Johannessen, Gudtorm Einar Havariagent Gudtorm Einar Johannessen, er tildelt St. Olavsmedaljen For arbeidet for norske interesser for fremme av forbindelsen Norge-Belgia
29.03.1950 Danielsen, Carl Lund Direktør Carl Lund Danielsen, er tildelt St. Olavsmedaljen For arbeid for norske interesser for fremme av forbindelsen Norge-Belgia
11.04.1939 Monsen, Erling Skipsreder Erling Monsen, Belgia, er tildelt St. Olavsmedaljen Oversatte Snorres Kongesaga til engelsk. Fortjeneste av å gjøre norsk åndsliv kjent og beundret