Hopp til hovedinnhold

Tildelinger av ordener og medaljer

Hvert år hedres mennesker av Hans Majestet Kongen for deres innsats for Norge og norsk samfunnsliv. Alle nye tildelinger publiseres på denne siden. Listen er omvendt kronologisk, det vil si at den siste utnevnelsen kommer først.

Hva kan du søke i?

Oversikten omfatter:

  • St. Olavs Orden: Tildelinger fra 1947 og fram til i dag
  • Fortjenstordenen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1985
  • St. Olavsmedaljen: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1939
  • Kongens fortjenstmedalje: Alle tildelinger tilbake til stiftelsen i 1908
  • Kongens erindringsmedalje: Tildelinger fra 2002 og fram til i dag


Vi arbeider med å legge inn alle tildelinger bakover i tid.

Søk i oversikten

I søkefeltet kan du skrive inn navn eller sted - men vær oppmerksom på at ikke alle tildelinger har opplysninger om bosted, og da vil ikke trefflisten være fullstendig.

Du kan begrense søket til å gjelde en bestemt orden/medalje eller et bestemt år ved hjelp av nedtrekksmenyene. 

Veiledning

Du vil få ulike resultater avhengig av hvordan du skriver inn søket ditt.

Dersom du trenger hjelp til søket, kontakt Ordenskanselliet:
E-post:  [email protected]

Søk: Typer: Årstall:

Treff: 13

17.04.2007 Fischer , Margit Fru Margit Fischer , Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
17.04.2007 Fischer, Heinz Forbundspresident Heinz Fischer, Østerrike, er tildelt St. Olavs Orden - Storkors H.E. Forbundspresident Heinz Fischer mottok utmerkelsen under sitt statsbesøk til Norge våren 2007.
01.07.1998 Fischer, Inge Protokollsekretær Inge Fischer, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder
01.07.1996 Fischer, Heinz Parlamentspresident Heinz Fischer, Østerrike, er tildelt Fortjenstorden - Storkors
01.07.1996 Sterling, Susan Fischer Kurator Susan Fischer Sterling, USA, er utnevnt til Fortjenstorden - Ridder
01.07.1996 Fischer, Solveig Lærer Solveig Fischer, Oslo, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje
01.07.1994 Fischer, Bernd Underdirektør, dr. Bernd Fischer, Tyskland, er utnevnt til Fortjenstorden - Kommandør
01.07.1973 Fischer, Per Dr., ministerialdirigent Per Fischer, Vest-Tyskland, er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør
01.07.1967 Fischer, Synnøve Stray Advokat, fru Synnøve Stray Fischer er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull
01.07.1966 Fischer, F Ministerialråd, dr F Fischer, Østerrike, er utnevnt til St. Olavs Orden - Kommandør med stjerne
01.07.1953 Fischerström, N.R. Rittmester N.R. Fischerström, Sverige, er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder
30.11.1950 Fischer, J.A.G. Arkitekt J.A.G. Fischer er utnevnt til St. Olavs Orden - Ridder av 1. klasse Utmerkelsen ble tildelt for fortjeneste av norsk middelalders bygningsarkeologi
01.07.1919 Fischer, Peter Vogt Impressario Peter Vogt Fischer er tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull