Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972 med en grunnkapital på kr 75.000. Avkastningen av fondets kapital skal brukes til hjelp for funksjonshemmede barn i Norge under 16 år.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september. Samlet årlig tildeling ligger normalt på ca. 500.000 kroner.

Statutter

Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner, og komme flest mulig funksjonshemmede barn til gode. Bidrag ytes normalt ikke til enkeltpersoner.

Det legges vekt på at midlene som deles ut skal komme barn direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse. Det gis bare unntaksvis tildeling mer enn to år på rad.

Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted på eller før 22. september.

Tildelinger

Fondet mottok 51 søknader i 2014, og 37 søkere fikk tildelt midler fra fondet.

Etter at det tildelte beløp er benyttet, sendes snarest mulig en rapport til fondet med oppstilling over bruken av midlene.

Styret

Fondets styre oppnevnes av H.M. Dronning Sonja, og ledes av Prinsesse Märtha Louise. I tillegg til Prinsessen, sitter advokat Kristine Ryssdal, forbundsleder Karin Liabø, rådgiver Ole Jacob Sunde. Administrasjonen utføres av Ordenskanselliet, og kansellisjef Mette Tverli er fondets daglige leder.

Fondet har også en rådgivende komité som består av seniorrådgiver Anders Smith, rådgiver og ergoterapeut Benthe Nilsen og seniorrådgiver Hanne Ramstad Jensen.

Søknad

Det finnes et eget skjema for søknad om tildeling fra fondet. Det kan lastes ned via pekeren til høyre. Søknadsfristen er 1. august.

Søknaden kan ogsoå sendes pr post til:

Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det Kongelige Slott
0010 Oslo

Henvendelser

Henvendelser om fondet kan rettes til:

Kansellisjef Mette Tverli,
Ordenskanselliet,
Det kongelige slott,
0010 Oslo.

Telefon: 22 04 87 00
Telefaks: 22 04 87 90

E-post: fond@slottet.no

 

23.09.2014
Fakta

Vil du bidra?

Dersom du ønsker å bidra med en donasjon til Prinsesse Märtha Louises Fond, er fondets gavekonto 6058.05.05441.

Fakta

Fondet på Facebook

Prinsesse Märtha Louises Fond har sin egen side på Facebook, etablert i anledning fondets 40-årsjubileum.

Her kan alle som får støtte dele innlegg og bilder fra aktivitetene med fondet og hverandre.