Hopp til hovedinnhold

Offisielt program

Oversikten nedenfor viser Kongeparets og Kronprinsparets offisielle program de nærmeste 1-2  ukene. Når Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner, har offisielle oppdrag, vil disse også framkomme av oversikten. I tillegg til dette programmet er Kongefamilien engasjert i en rekke møter og gjøremål både internt på Slottet og med eksterne samarbeidspartnere. Denne virksomheten fremgår ikke her.

Ved besøk i utlandet er alle tidspunkt angitt i lokal tid.

Program på mobilen
Dette nettstedet er tilpasset visning på mobile enheter (responsiv design). I tillegg er det mulig å se De kongeliges program alene, i en visning spesielt tilpasset telefon med nettleser. Åpne mobilens nettleser og gå til www.kongehuset.no/mobil. Lagre som bokmerke for enkel tilgang senere.

26.04.2017 Surfe-EM
H.K.H. Kronprinsen deltar på møte i hovedkomiteen for Europamesterskapet i surfing 2017 / 2018, Jæren.
26.04.2017 NORLAs innspillkonferanse
H.K.H. Kronprinsessen er til stede under NORLA (Norwegian Literature Abroad) sin innspillkonferanse i anledning av at Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 (Sentralen, 13.30).
27.04.2017 Fast audiens
H.M. Kongen mottar utenriksråden i audiens. H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.00).
27.04.2017 Styremøte
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen deltar på styremøte i Kronprinsparets fond (11.00).
27.04.2017 Audiens
H.M. Dronningen mottar representanter for Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse i audiens (11.30).
28.04.2017 Statsråd
H.M. Kongen holder Statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
28.04.2017 Audiens
H.M. Kongen mottar representanter for Norsk Anchorite Klubb i audiens (12.30).
28.04.2017 Audiens
H.M. Kongen mottar ​rettspsykiater Randi Rosenqvist, utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, i audiens (12.45).
28.04.2017 Audiens
H.M. Kongen mottar representanter for Polyteknisk forening i audiens (13.00).
03.05.2017 Det Norske Videnskaps-Akademi
H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte med påfølgende middag (Oslo, 18.00).
04.05.2017 Fast audiens
H.M. Kongen mottar utenriksråden i audiens. H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.00).
04.05.2017 Embarkering KS Norge
H.M. Kongen embarkerer Kongeskipet Norge. H.M. Dronningen vil også være til stede (15.00).
05.05.2017 Fast audiens
H.M. Kongen mottar statsministeren i audiens. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (10.15).
05.05.2017 Statsråd
H.M. Kongen holder Statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
05.05.2017 Audiens
H.M. Kongen mottar Alison og Russel Wiigs, Canada, begge tildelt St. Olavsmedaljen, i audiens (12.30).
05.05.2017 Audiens
H.M. Kongen mottar skuespiller ​Anne Marit Jacobsen, utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, i audiens (12.45).