Hopp til hovedinnhold

Hans Majestet Kongens adjutantstab

Adjutantstaben består av yrkesoffiserer, fra kapteins grad og oppover, og kommer fra de tre forsvarsgrenene Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Adjutantstaben består av ti adjutanter og en leder:

  • Sjef Hans Majestet Kongens adjutantstab
  • Kongens overadjutanter (tre - en fra hver forsvarsgren)
  • Kongens adjutanter (tre - en fra hver forsvarsgren)
  • Kronprinsens adjutanter (tre - en fra hver forsvarsgren)
  • Prinsesse Ingrid Alexandras adjutant (Prinsessen fikk egen adjutant da hun ble 18 år og myndig)

Alle adjutantene ved Slottet kan identifiseres ved at de har en aiguillette (en tvinnet gull- eller sølvfarget snor) rundt høyre skulder.

Det er ikke mulig å søke jobben som adjutant. Dette er en tjeneste man blir forespurt om å ta, og det regnes som ærefult å bli forespurt og å tjenestegjøre som adjutant. Adjutanter velges blant både kvinnelige og mannlige offiserer, og beordringen til tjeneste skjer i Statsråd.

Alle adjutantene tjenestegjør i tre år. Den 1. september hvert år, skiftes én offiser fra hver forsvarsgren ut.

Adjutantstabens oppgaver

Overadjutantene kalles inn ved behov, og har både seremonielle og praktiske oppgaver. De deltar og har seremonielle oppgaver når ambassadører overleverer sine akkreditiver til Hans Majestet Kongen, i forbindelse med statsbesøk til Norge og i forbindelse med gallamiddager, lunsjer og andre tilstelninger ved Slottet.

Adjutanter flankerer Kongen, Dronningen og Kronprinsen under Stortingets åpning. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Kongens og Kronprinsens adjutanter har fast tjeneste på Slottet hver tredje måned og tjenesten rullerer mellom de tre adjutantene. De to månedene de ikke er på Slottet tjenestegjør de ved sitt faste arbeidssted.

Adjutantenes oppgaver består i å:

  • Planlegge, koordinere, tilrettelegge og følge Kongen, Kronprinsen og Prinsessen på det offisielle programmet
  • Planlegge, forberede og delta under gjennomføring av besøksvirksomhet i inn- og utland, herunder koordinering med vertskap, Statsforvalteren og ambassader, og nødvendig etterarbeid
  • Planlegge og forberede audienser, mottagelser og møter
  • Påse at Kongen, Kronprinsen og Prinsessen har nødvendig bakgrunnsmateriell og bidra med andre praktiske forberedelser i forbindelse med offisielle besøk

Sjef adjutantstab har ansvar for planlegging av større arrangementer og seremonier, som for eksempel ved statsbesøk.

Organisering

Alle i adjutantstaben er fast ansatt i Forsvaret. Forsvaret dekker deres lønn og reiseutgifter, men Det kongelige hoff stiller kontorplass til rådighet og dekker utgifter forbundet med det.

Adjutantstaben er organisert som en avdeling ved Det kongelige hoff og avdelingssjefen inngår i hoffsjefens ledergruppe. Lederen av adjutantstaben rapporterer i det daglige og i alle spørsmål som vedrører Slottet direkte til hoffsjefen, og mottar oppgaver og pålegg derfra. I saker som vedrører Forsvaret rapporterer han til forsvarssjefen.

Brigader Steffen Masserud er sjef for adjutantstaben.

 

11.01.2024

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook