Hopp til hovedinnhold

Kronprinsparets Fond

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å bli stående på utsiden av fellesskapet.

Noen unge mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen. Roten til det å falle utenfor ligger i manglende følelse av tilhørighet. Det handler ikke nødvendigvis om noen å være sammen med, men om å finne beslektede sjeler.

Det å bli sett er grunnlaget for å våge å være synlig. Som alle andre trenger ungdom å bli sett, bli anerkjent for sine ressurser og oppleve å være del av noe. Unge trenger hjelp til å finne frem til alt det de er gode til, definere sin fremtidsdrøm og skape sitt eget liv.

Fondet erklærer:
Vi ønsker oss et Norge bestående av mennesker som er trygge på at de er gode nok som de er – mennesker med mot til å løfte frem andre, fordi de engang selv opplevde å bli sett. Ungdom er den viktigste ressursen vi har. Vi trenger deres mot, kreativitet og fremtidshåp for å løse de store og komplekse utfordringene verden står overfor. Vår oppgave er å legge til rette for at hver enkelt ungdom skal kunne ta ut sitt potensiale.

Samarbeid med utvalgte prosjekter

Kronprinsparets Fond bidrar inn mot utvalgte prosjekter med ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Disse initiativene løfter frem talentet og gnisten hos hver enkelt ungdom gjennom å tilby tilhørighet og fellesskap.

Fondet vil være en aktiv og langsiktig partner. Gjennom samarbeid med dedikerte partnere, er målet at prosjektene får muligheten til å skalere og utvikle seg. Fondet skal bidra til at det arbeidet de gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av dem, bli inspirert og selv gjøre en innsats.

Prosjekter der fondet bidrar

Etter en prosess der 100 ungdomsprosjekt ble gjennomgått, ble fire prosjekter plukket ut for et treårig samarbeid.

Fondets prosjekter for inneværende periode er:

  • Vibro
  • Ung Invest AIB
  • Trivselsleder
  • Lærervikaren

Tidligere har fondet også bidratt til Pøbelprosjektet, Kjør for Livet og GatekunstAkademiet. Les mer om prosjektene på fondets egne sider eller hos prosjektene selv.

Økonomi og samarbeidspartnere

Fondets økonomiske base har vært de to gavene (kr.1,- fra hver av landets innbyggere) som ble gitt av Regjeringen - først ved etableringen 25. august 2001 og så igjen til femårsjubileet  25. august 2006. 

I tillegg støtter samarbeidspartnere i norsk næringsliv fondet økonomisk eller gjennom innsats pro bono. 

Organisering

Fondet ledes av et styre, der Odd Christopher Hansen er styreleder. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit er medlemmer av styret. Irene Lystrup er fondets daglige leder.

Styret støttes av et fagpanel i utvelgelsen av prosjekter.

For mer informasjon, se fondets egne sider.

 

 

13.11.2017

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Film om Kronprinsparets Fond, der Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit forteller om sitt engasjement. Filmen er laget av TRY i samarbeid med Pål Laukli/ Foto: Tinagent og Rolf Pedersen/Encore Film.