Hopp til hovedinnhold

Dronningen deltar under åpningen av Norske Kvinners Sanitetsforenings kvinnehelsehus i Oslo

Oslos kvinner får sitt eget kvinnehelsehus på Tøyen, et lavterskeltilbud med aktiviteter som skal styrke helse, livskvalitet og nettverk. Dette er det fjerde kvinnehelsehuset i landet og Oslos første. H.M. Dronningen kommer for å delta under åpningen av huset og vil møte ansatte, brukere og frivillige.

Pressemelding fra arrangør:

Kvinnehelsehuset er tatt frem av Norske Kvinners Sanitetsforening, i tett samarbeid med Oslo Sanitetsforening, N.K.S Oslo fylke og de andre lokale sanitetsforeningene i Oslo.

Kvinnehelsehusenes styrke ligger i å være et tillegg til det offentlige behandlingstilbudet, og tilbyr sosial- og lavterskel støtte. Aktiviteter i kvinnehelsehuset skal være gratis og det skal etableres samarbeid med andre organisasjoner, kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dronningen vil få høre om de ulike aktivitetene huset skal romme. Hun vil ha samtale med flerkulturelle doulaer, fødselshjelpere for kvinner med kort botid i Norge og med voldsutsatte kvinner, som får hjelp og støtte i reetableringsfasen gjennom tilbudet Ressursvenn.

Dronningen vil også møte frivillige og deltakere i Motherhood, som er et tilbud til mødre i nytt land, og samtale med veileder i N.K.S Veiledningssenter for pårørende til personer med rusmiddelavhengighet og /eller psykisk sykdom. Huset vil etter hvert romme barselgrupper, flerkulturell kafé, språkgrupper og egne tilbud til unge jenter og eldre kvinner, samt N.K.S Veiledningssenter for pårørende.

- Kvinnehelsehus er en stor satsning for oss. Vi skal fylle dette huset med aktiviteter og kunnskap som tar oss nærmere likestilling i helse, og aktiviteter som bidrar til at færre faller utenfor, sier generalsekretær i Sanitetskvinnene, Malin Stensønes.

Kvinnehelsehuset befinner seg i bygget Tøyenhelsa (Hagegata 32) og er på 200 kvadratmeter. Det består av en stor aktivitetssone med åpen kjøkkenløsning, der det vil avholdes sosiale aktiviteter. Det har også flere grupperom, samtalerom og et undersøkelsesrom.

Oslos ordfører Anne Lindboe vil følge Dronningen under besøket.

De blir ønsket velkommen av organisasjonsleder i N.K.S. Marit Bjørnstad, generalsekretær i N.K.S., Malin Stensønes, nasjonal prosjektleder for N.K.S. Kvinnehelsehus Laial Janet Ayoub og bydelsdirektør Tore Pran. Fylkesleder for N.K.S. Oslo Atya Choudhary, Ragnhild Lerø, daglig leder i Oslo Sanitetsforening og Espen Patsis-Torgersen, seksjonssjef avdeling oppvekst i bydel Gamle Oslo, vil også være til stede.

Det er anledning til å ta bilder under besøket, men ikke av de voldsutsatte kvinnene, som Dronningen vil ha en samtale med i et eget rom.

Akkrediteringsfrist: tirsdag 2.april kl 16.00. Send epost med navn og mediebedrift til [email protected]. Gyldig pressekort må fremvises ved ankomst.

Tid og sted: 04.04 kl. 16.00 Hagegata 32, Tøyen torg
Pressekontakt: Hanne Rustad 90689229.

02.04.2024

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook