Hopp til hovedinnhold
/aim/kongehuset2/files/5/c/1/79fea8ada7e59a4887e8a05661ae95124918fd8f41/5c179fea8ada7e59a4887e8a05661ae95124918fd8f41.jpg Kielfreden
14.01.1814

Danmark tvinges til å avstå Norge til Sverige etter tap i Napoleonskrigene. De da norske områdene Island, Færøyene og Grønland inngår ikke i avtalen og forblir danske.

/aim/kongehuset2/files/a/1/6/d42abe55531366c689462c994e8445092991c4a093/a16d42abe55531366c689462c994e8445092991c4a093.jpg Norge aksepterer ikke Kielfreden
15.2.1814

Norges stattholder, danske Prins Christian Frederik, stiller seg i spissen for norsk selvstendighet. Kaller sammen Riksforsamling for å utarbeide en ny forfatning. 

/aim/kongehuset2/files/f/2/b/aeaf60fb253715ac8f33d3770629b5092993cacda6/f2baeaf60fb253715ac8f33d3770629b5092993cacda6.jpg Norges Grunnlov
17.5.1814 Riksforsamlingen på Eidsvoll sluttfører sitt arbeid og vedtar Norges Grunnlov. Deretter velger de Christian Frederik til Norges konge.
/aim/kongehuset2/files/9/2/7/1ca132caeb30679cfa4c6b1a045bd5092993c92a7e/9271ca132caeb30679cfa4c6b1a045bd5092993c92a7e.jpg Norge invaderes
26.7.1814

Svenske tropper ledet av Kronprins Carl Johan invaderer Norge. Kong Christian Frederik flytter sitt hovedkvarter til Spydeberg prestegård 6. august, der han mottar tilbud om våpenhvile og forhandlinger.

/aim/kongehuset2/files/9/c/0/37f75615004e0504cca4748d015d353f75c9e0852d/9c037f75615004e0504cca4748d015d353f75c9e0852d.jpg Mossekonvensjonen
14.08.1814

Kong Christian Frederik signerer Mosse-konvensjonen 14. august. Fredsavtalen betyr union med Sverige, men Grunnloven fra 17. mai bevares med kun de endringer som er nødvendige for å gjennomføre unionen. Christian Frederik abdiserer 10. oktober.

/aim/kongehuset2/files/6/1/9/bbef6b4a1e18d4389a445a108f1e25092993c53411/619bbef6b4a1e18d4389a445a108f1e25092993c53411.jpg Byggingen av Slottet starter
1.10.1825

Kong Carl Johan legger ned grunnsteinen til Slottet i Oslo. Den blir plassert der hvor alteret i Slottskapellet skal stå.

/aim/kongehuset2/files/3/1/0/a1a6655fc9643db32a7a715cd8db05092993c6d21f/310a1a6655fc9643db32a7a715cd8db05092993c6d21f.jpg Slottet står ferdig
26.7.1849 Kong Oscar I foretar den offisielle innvielsen av Det Kongelige Slott med hele Kongefamilien til stede.
/aim/kongehuset2/files/d/e/3/12b73f48f9224d579b13af86c9a7f5092993d2a3c9/de312b73f48f9224d579b13af86c9a7f5092993d2a3c9.jpg Unionsoppløsning
7.6.1905 Regjeringen Michelsen erklærer unionen med Sverige for oppløst. Vedtaket bekreftes gjennom folkeavstemning 13. august.
/aim/kongehuset2/files/5/6/a/152da128428ba3c95716814ea8c3e5092991c169d0/56a152da128428ba3c95716814ea8c3e5092991c169d0.jpg Prins Carl blir konge av Norge
18.11.1905 Prins Carl av Danmark takker "ja" til Norges trone. Han tar navnet Haakon VII.
/aim/kongehuset2/files/0/d/b/05bee3729af887ab5506da95c106c5092991a912ce/0db05bee3729af887ab5506da95c106c5092991a912ce.jpg Kong Haakon ankommer Norge
25.11.1905 Statsminister Christian Michelsen tar imot Kong Haakon og Kronprins Olav på bryggen i Kristiania.
/aim/kongehuset2/files/6/0/5/7f3eedd93abc9cc1cbd34bf8f3b965092991c3c5d3/6057f3eedd93abc9cc1cbd34bf8f3b965092991c3c5d3.jpg Kong Haakon og Dronning Maud krones
22.6.1906 Kong Haakon og Dronning Maud krones i Nidarosdomen. Dette er siste gang et kongepar krones i Norge.
/aim/kongehuset2/files/f/9/6/0eda91fe5ab922c682177d8226b31509299234dae6/f960eda91fe5ab922c682177d8226b31509299234dae6.jpg Kongens Nei
10.4.1940 Kong Haakon avviser tyskernes krav om å utnevne Vidkun Quisling til statsminister. Kongen, Kronprinsen og Regjeringen må forlate landet og oppretter eksilregjering i London.
/aim/kongehuset2/files/7/c/c/c2ea81fd3a72a5e99ecf3a88d6c335092993cd5cb1/7ccc2ea81fd3a72a5e99ecf3a88d6c335092993cd5cb1.jpg Kronprinsen forsvarssjef
30.6.1944 Regjeringen i London utnevner Kronprins Olav til forsvarssjef. Han overtar ledelsen av de norske styrkene og samarbeidet med de allierte.
/aim/kongehuset2/files/9/3/7/f6e3887af79e452fe3888fafc24bb5092993d11941/937f6e3887af79e452fe3888fafc24bb5092993d11941.jpg Kronprins Olav vender tilbake
13.5.1945 Tyskland kapitulerte 8. mai 1945. Den 13. mai kom Kronprins Olav og fem statsråder tilbake til et frigjort Norge.
/aim/kongehuset2/files/8/a/c/95bdccd3a57e556eb9c625cb4fd375092993cee350/8ac95bdccd3a57e556eb9c625cb4fd375092993cee350.jpg Kong Haakon vender tilbake
7.6.1945 Kong Haakon, Kronprinsesse Märtha og barna vender tilbake til Norge, på dagen 5 år etter at Konge og Kronprins måtte forlate landet.
/aim/kongehuset2/files/e/d/d/a7b330bf1bf2001de7ae441a3c4615092992336f9f/edda7b330bf1bf2001de7ae441a3c4615092992336f9f.jpg Kong Olav V signes
22.6.1958 Når Kong Olav etterfølger Kong Haakon på tronen, er Grunnlovens paragraf om kroning opphevet. Kongen signes etter eget ønske i Nidarosdomen og legger grunnlaget for en ny tradisjon.
/aim/kongehuset2/files/c/a/7/624efe37289f99a5d15ea40165bde5092991d32afd/ca7624efe37289f99a5d15ea40165bde5092991d32afd.jpg Signing
23.6.1991 Kong Harald og Dronning Sonja signes i Nidarosdomen.
/aim/kongehuset2/files/b/5/2/5d29ccdd25ffce65a1f0c4833293e5092992554063/b525d29ccdd25ffce65a1f0c4833293e5092992554063.jpg Prinsesse Ingrid Alexandra
21.1.2004 Prinsesse Ingrid Alexandra blir født som Norges første kvinnelige tronarving.

Historie

Det norske monarkiet har røtter som går mer enn tusen år tilbake i tid. Harald Hårfagre regnes som den første norske Kongen, etter at han samlet Norge til ett rike omkring 890. Fra Harald Hårfagre til i dag har Norge hatt mer enn 60 navngitte regenter. Dagens konge tilhører fyrsteslekten Glücksburg, som har regjert Norge siden 1905.


Selv om Norges historie går langt tilbake, er Norge samtidig relativt ung som selvstendig nasjon i moderne tid. Fra 1380 var Norge den underlegne part i en union med - og senere et lydrike under - Danmark. Unionen med Danmark ble oppløst som en følge av Napoleonskrigene i 1814, da Norge igjen ble en selvstendig nasjon med egen grunnlov. Men etter bare noen korte måneder ble Norge en del av en union med Sverige. Denne gangen som en selvstendig stat, men med felles konge og felles utenrikspolitikk. Norge gikk ut av unionen med Sverige i 1905 og valgte sin egen konge: Kong Haakon VII.