Hopp til hovedinnhold

Grunnlov og union 1814

Året 1814 er kanskje det mest hendelsesrike i Norges historie. Ved årets begynnelse er landet et lydrike under Danmark og den eneveldige Kong Frederik VI. Ved utgangen av året er Norge et konstitusjonelt monarki i union med Sverige. I de begivenhetsrike månedene fra unionen med Danmark oppløses til den nye unionen med Sverige er et faktum, har Norge blitt en selvstendig stat, hatt sin egen konge og utarbeidet sin egen Grunnlov. Norge må til slutt akseptere en ny union. Men den svenske Kongen må akseptere den nye norske Grunnloven - en konstitusjon der Grunnloven står over monarken.