Hopp til hovedinnhold

Offisielt program

Oversikten nedenfor viser Kongeparets og Kronprinsparets offisielle program de nærmeste 1-2  ukene. Når Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner, har offisielle oppdrag, vil disse også framkomme av oversikten. I tillegg til dette programmet er Kongefamilien engasjert i en rekke møter og gjøremål både internt på Slottet og med eksterne samarbeidspartnere. Denne virksomheten fremgår ikke her.

Ved besøk i utlandet er alle tidspunkt angitt i lokal tid.

Program på mobilen
Dette nettstedet er tilpasset visning på mobile enheter (responsiv design). I tillegg er det mulig å se De kongeliges program alene, i en visning spesielt tilpasset telefon med nettleser. Åpne mobilens nettleser og gå til www.kongehuset.no/mobil. Lagre som bokmerke for enkel tilgang senere.

17.10.2021 Minnegudstjeneste
DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen deltar på minnegudstjeneste i Kongsberg kirke (11.00).
18.10.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar sjef Luftforsvaret i audiens (11.30).
18.10.2021 Kong Olav Vs Kreftforskningspris
H.M. Kongen forestår utdelingen av Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2021, Universitets Aula, Oslo (13.00).
19.10.2021
Lappekodisilla / Lappekodisillen
Majestehta Gonagas Harald lea sajis go Lappekodisilla dokumeantta geigejuvvo Sámi arkiivii Guovdageainnus (17.00).

H.M. Kongen er til stede under overrekkelsen av dokumentet Lappekodisillen til Samisk arkiv i Kautokeino (17.00).
20.10.2021
Sámedikki rahppán / Åpning av Sametinget
Majestehta Gonagas Harald čađaha 9. Sámedikki allaáiggálaš rahpama. Gonagaslaš Allavuohta Ruvdnaprinsa maid lea fárus (13.00).

H.M. Kongen foretar den høytidelige åpningen av det 9. Sameting. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (13.00).
21.10.2021 Frokostmøte
H.K.H. Kronprinsen inviterer til frokostmøte om teknologi og samarbeid i Trondheim (Stiftsgården, 08.30).
21.10.2021 Fast audiens
H.M. Kongen mottar utenriksministeren i audiens. H.M. Dronningen vil også være til stede (10.00).
21.10.2021
UKA i Trondheim
H.K.H. Kronprinsen besøker kulturfestivalen UKA og legger ned grunnsteinen for nye Studentersamfundet i Trondheim (11.00).
21.10.2021 Offisiell middag
DD.MM. Kongen og Dronningen holder avskjedsmiddag for regjeringen Solberg. DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen vil også være til stede (20.00).
22.10.2021 Statsråd
H.M. Kongen holder statsråd på Det kongelige slott. H.K.H. Kronprinsen vil også være til stede (11.00).
22.10.2021 Avskjedsaudiens
H.M. Kongen mottar Algeries ambassadør, H.E. herr Ali Hafrad, i avskjedsaudiens (12.15).
22.10.2021
Åpning av nye MUNCH
DD.MM. Kongen og Dronningen forestår den offisielle åpningen av nye MUNCH. DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen vil også være til stede (Bjørvika, 17.00).