Hopp til hovedinnhold

Kongeparets fylkesbesøk til Agder og Rogaland – informasjon til pressen

Presse som ønsker å dekke Hans Majestet Kong Harald og Hennes Majestet Dronning Sonja sin fylkestur til Agder og Rogaland 26. til 30. mai 2024, må søke om akkreditering innen 22. mai klokken 16.00.

Her søker du om akkreditering for Agder

Her søker du om akkreditering for Rogaland

Presseinvitasjon fra Statsforvalteren i Agder:

Kongeparet besøker Froland kommune og Åseral kommune henholdsvis 26. og 27. mai. I begge kommunene vil Kongeparet og innbyggere i alle aldre få oppleve smakebiter fra rike og mangfoldige aktivitets- og kulturtilbud.

At Kongeskipet Norge blir benyttet under fylkesturen, vil bidra til å skape en flott ramme rundt besøket. I forbindelse med fylkesturen vil Kongeskipet Norge anløpe Arendal, Farsund og Flekkefjord for overgang til transport videre til kommunene som skal besøkes. Det legges ikke opp til egne arrangementer ved disse anløpsstedene.

Froland kommune, søndag 26. mai (klokken 13.00)

Froland er mest kjent for Frolands Verk med den godt bevarte hovedbygningen fra 1791. Her døde matematikeren Niels Henrik Abel i 1829, mens han besøkte sin forlovede som var guvernante. Det er nettopp Frolands verk som blir festarena for Kongeparets besøk. I tillegg til kommunesenteret består kommunen av levende grender og bygder. Jordbruk og skogbruk har alltid vært viktig. Lag og foreninger sørger for et rikt kulturliv. Froland har om lag seks tusen innbyggere.

Åseral kommune, mandag 27. mai (klokken 11.00)

Kongeparet møter feststemte innbyggere ved Minne kultursenter i Kyrkjebygda. Åseral kommune ligger sentralt plassert midt i Agder, og med sine rundt 2500 fritidshytter og 3 ulike alpinanlegg er det mange tilreisende som besøker kommunen. Kommunen er en kraftkommune med litt over 900 innbyggere og et areal på 888 kvadratkilometer. Jordbruket står sterkt i kommunen, og det er i hovedsak storfe og sauehold som dominerer dette. Kommunen har et bredt og aktivt idretts- og kulturliv.

Reiser videre til Rogaland

Tirsdag 28. mai går reisen videre til Rogaland og Lund kommune. Onsdag ankommer Kongeparet Randaberg kommune, og fylkesbesøket avsluttes torsdag 30. mai med besøk til Vindafjord kommune. For akkreditering til disse besøkene vises det til informasjon fra Statsforvalteren i Rogaland.

Endelig program kommer

Programmet er fortsatt under planlegging, og endringer kan forekomme. Akkreditert presse vil få et eget presseprogram der oppmøtetidspunkt for presse er lagt inn. Vi gjør oppmerksom på at det ikke settes opp felles transport for pressen til kommunene.

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke besøket, må søke om akkreditering til Statsforvalteren i Agder på dette skjemaet innen onsdag 22. mai klokken 16.00.

 ...

Presseinvitasjon fra Statsforvalteren i Rogaland:

I Rogaland går turen til Lund, Randaberg og Vindafjord.

Dette er ikkje tilfeldig. Lund, Randaberg og Vindafjord er dei tre kommunane i Rogaland som Kongeparet ennå ikkje har vore på offisielt besøk i.

Fylkesturen til Kongeparet startar i Agder søndag 26. mai. Tysdag 28. mai passerer dei kongelege fylkesgrensa til Rogaland – og her skal dei vera i tre dagar. Kongeskipet Norge blir brukt under heile fylkesturen.

Rogaland er landet fjerde største fylke

Rogaland er eit av de minste fylka i areal, men det er landets fjerde største målt etter folketal. I 2024 blei rogalending nummer 500 000 fødd.

Fylket har store landskapsvariasjonar. Folk har tatt i bruk landskapet gjennom fleire tusen år, og ein kombinasjon av natur- og kulturlandskap pregar Rogaland.

Kongeparet skal få oppleva tre ulike regionar; Dalane (Lund kommune), Nord-Jæren (Randaberg) og Haugalandet (Vindafjord).

Rogaland er inndelt i 23 kommunar. Stavanger er administrasjonssenteret og er hovudsetet for både Rogaland fylkeskommune og Statsforvaltaren i Rogaland. Fylkesordførar er Ole Ueland (H). Bent Høie er statsforvaltar.

28. mai i Lund kommune

Lund kommune i Dalane er kjent som ein industrikommune med produksjon av alt frå tresko, bjøller, gyngestolar og vindauge. Den største bedrifta er NorDan. I tillegg er det ei aktiv landbruksnæring i kommunen. Kommunen ligg sør i Rogaland, midtvegs mellom Kristiansand og Stavanger. Lund har litt over 3 100 innbyggarar. Ein stor del av dei bur i den einaste tettstaden i kommunen, administrasjonssenteret Moi.

I Lund blir Moi stadion ramme for besøket. Kongeparet kjem kl. 11.30.

29. mai i Randaberg kommune

Randaberg er Noregs minste landkommune. Kommunen er kjent som ein viktig jordbrukskommune. Randaberg ligg som Jærens nordre spiss, med Stavanger som næraste nabo. Randaberg har i underkant av 12 000 innbyggarar.

I Randaberg går Kongeparet i land i Goavika kl. 11.00. Turen først til Vår Energi Arena Randaberg (kort besøk), deretter til Torget og hovudarrangementet i sentrum av Randaberg kl. 11.30.

30. mai i Vindafjord kommune

Vindafjord ligg på halvøya Haugalandet, nord i Rogaland fylke. Kommunen grensar i sørvest mot Tysvær, i søraust mot Suldal – og i aust mot Etne i Vestland fylke. Vindafjord kommune har om lag 9 000 innbyggarar. Kommunen har eit svært samansett næringsliv, hovudsakeleg basert på industri, teknologi, landbruk og tenesteytande næring.

I Vindafjord går Kongeparet i land kl. 11.00 i Ølen sentrum.

Detaljprogrammet for besøket er framleis under arbeid.

Akkreditering innan 22. mai 2024

Presse som ønskjer å dekkja heile eller delar av fylkesbesøket til Kongeparet i Rogaland, søker akkreditering her innan 22. mai 2024 kl. 16.00.

 

26.04.2024

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook