Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louises Fond

Prinsessens fond ble opprettet 15. september 1972. Avkastningen av fondets kapital brukes til å støtte tiltak i Norge til glede for barn med funksjonshemming.

Tildeling av midler skjer på Prinsesse Märtha Louises fødselsdag, 22. september, og søknadsfristen er 1. august. Vi oppfordrer alle interesserte om å levere søknaden elektronisk, tilgjengelig via lenkelisten.

Tildelinger offentliggjøres på fondets Facebookside

Hva støtter fondet?

Prinsesse Märtha Louises Fond støtter tiltak til glede for barn med funksjonshemming.

Tiltakene skal:

 • være rettet mot barn i Norge under 16 år
 • gi barna glede i deres daglige tilværelse
 • skje i regi av organisasjoner, klubber og foreninger

Fondet prioriterer:

 • Tiltak som kommer flest mulig barn direkte til gode
 • Aktiviteter som stimulerer barna til egeninnsats

Det gis ikke støtte til:

 • enkeltpersoner
 • vanlige driftsutgifter
 • stort og kostnadskrevende utstyr
 • oppgaver som er kommunenes eller statens ansvar
 • Det er kun unntaksvis at noen mottar midler mer enn to år på rad  
 • Styret behandler ikke søknader for arrangementer som har funnet sted på eller før 22. september samme år.

Tildelinger 

Fondet mottar normalt i underkant av 100 søknader hvert år og av disse mottar de som oppfyller kriteriene støtte. Mottakerne blir oppfordret til å dele bilder og tekst fra arrangementer på fondets Facebook-side, til glede og inspirasjon for andre.

Typiske mottakere er lokallag av ulike organisasjoner som arbeider til beste for barn med funksjonshemming eller idrettslag som inkluderer barn med funksjonshemming i sitt tilbud. Det blir gitt støtte til et bredt spekter av tiltak som for eksempel aktivitetsleirer, festivaler og familiehelger.

Etter at det tildelte beløp er benyttet, skal mottakeren snarest mulig sende en rapport til fondet med oversikt over bruken av midlene.

Tildelinger 2023

Fondet mottok 65 søknader for 2023, og 34 søkere fikk tildelt midler fra fondet - totalt 461 000 kroner. Alle får brev om tildelingen - i tillegg til at en oversikt offentliggjøres på fondets Facebook-side.

Tildelinger offentliggjøres på fondets Facebookside

Søknad

Bruk vårt elektronisk skjema for søknad til fondet. Når skjemaet er fylt ut og du trykker "Send inn skjema", får du opp en kvittering som du kan skrive ut til eget arkiv.

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. august for tildeling samme år. Innkomne søknader behandles samlet etter fristens utløp. Søknader som kommer inn etter denne fristen, vil bli behandlet i tilknytning til tildelingene som gjøres i september påfølgende år.

Det er ikke mulig å sende vedlegg med det elektroniske skjemaet. Hvis du mener det er nødvendig å legge ved en brosjyre eller liknende, må den sendes med vanlig post. Legg da ved en utskrift av den elektroniske søknaden, sånn at det er klart hvilken søknad vedlegget tilhører.

Om du foretrekker å fylle ut søknaden for hånd, kan du skrive ut PDF-filen som er tilgjengelig via lenkelisten.

Skriftlig søknad sendes til: 

Prinsesse Märtha Louises Fond
Ordenskanselliet
Det kongelige slott
Postboks 1 Vika
0010 Oslo

Organisering

Fondet er organisert som en stiftelse. Styret oppnevnes av Hennes Majestet Dronning Sonja, og av Prinsesse Märtha Louise. I tillegg til Prinsessen, sitter Kristine Ryssdal, Karin Liabø og Ole Jacob Sunde i styret. Administrasjonen utføres av Ordenskanselliet, og kansellisjef Mette Tverli er fondets daglige leder.

Fondet har også en rådgivende komité. Den skal bestå av tre medlemmer, hvorav ett medlem oppnevnes av styret og to oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet. For tiden består rådgivende komité av Odd Bakken, Nils Erik Ness og Hanne Ramstad Jensen.

Søknader blir tatt i mot av Det kongelige hoff og deretter sendt rådgivende komité for vurdering. Komiteen gir råd om tildelingene, før endelig beslutning blir fattet i styremøte. 

Styret behandler tildelingene for 2023. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff
Verken styremedlemmer eller medlemmer av rådgivende komité mottar noen form for honorar eller godtgjørelse.

Det kongelige hoff bistår med administrasjon og forretningsførsel av fondet.

Henvendelser

Henvendelser om fondet kan rettes til:

Kansellisjef Mette Tverli,
Ordenskanselliet,
Det kongelige slott,
Postboks 1 Vika
0010 Oslo.

Telefon: 22 04 87 00
E-post: [email protected]

Personvern

Det kongelige hoff er opptatt av ditt personvern. Vi vil i en del sammenhenger behandle personopplysninger i forbindelse med utøvelsen av vår virksomhet. Nærmere informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter finner du i vår personvernerklæring, tilgjengelig via lenkelisten.

 

25.10.2023

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Prinsesse Märtha Louise forteller om fondet - hvem det er til for og hva arbeidet med fondet og samværet med funksjonshemmede har betydd for henne (Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff)
Fakta

Vil du bidra?

Dersom du ønsker å bidra med en donasjon til Prinsesse Märtha Louises Fond, er fondets gavekonto 6058.05.05441.

Fakta

Fondet på Facebook

Prinsesse Märtha Louises Fond har sin egen side på Facebook, etablert i anledning fondets 40-årsjubileum.

Her kan alle som får støtte dele innlegg og bilder fra aktivitetene med fondet og hverandre.