Hopp til hovedinnhold

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Kronprinsesse Märthas Minnefond gir økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger.

Fondet ble opprettet 1. april 1929 under navnet ”Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Märthas Fond”. Etter Kronprinsessens død den 5. april 1954 ble det besluttet at fondets arbeid skulle videreføres under navnet Kronprinsesse Märthas Minnefond, til minne om Kronprinsessens omtanke for sine medmennesker.

Prinsesse Astrid, fru Ferner leder fondets styre som en del av sitt offisielle virke. 

Det er en glede for meg at jeg hvert år i tilknytning til min mor, Kronprinsesse Märthas fødselsdato, er så heldig at jeg får lov til å dele ut penger til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger fra hele Norge, sier Prinsesse Astrid, fru Ferner.

Tildeling av bidrag skjer i tilknytning til Kronprinsessens fødselsdag, 28. mars. Søknadsfristen er 1. februar for tildeling samme år.

Statutter

Fondet har som formål å gi økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger. Det blir tatt sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat eller kommune å bevilge midler til. Det blir ikke gitt bidrag til enkeltpersoner og normalt heller ikke til investeringer. Det blir bare unntaksvis gitt tildeling til samme formål mer enn ett år på rad.

Prinsesse Astrid, fru Ferner. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

Tildelinger

Fondet mottar normalt mellom 300 og 400 søknader hvert år, og av disse blir det bevilget bidrag til omlag 200. Det blir normalt delt ut mellom 1 og 1,5 millioner kroner hvert år, fordelt på en lang rekke mottakere. Standardbidraget er på 5 000 kroner, men i noen tilfeller blir det bevilget et høyere beløp.

Mottakere av støtte er for eksempel sanitetsforeninger, pensjonistforeninger og lokallag av ulike foreninger og organisasjoner som arbeider til beste for personer med diagnoser og utfordringer av ulike slag. Typiske tiltak det gis støtte til er reiser, foredrag og andre arrangementer av sosial karakter.

Tildelinger 2021

I 2021 tok fondet imot 174 søknader. Det ble gitt bidrag til 95 søkere, og samlet tildeling var på 575 000 kroner.

Mottakerne skal gi tilbakemelding om hvordan pengene har blitt benyttet innen utgangen av februar året etter tildeling.

Organisering

Fondet er organisert som en stiftelse. Styret blir oppnevnt av Hans Majestet Kongen og ledes av Prinsesse Astrid, fru Ferner. I tillegg til Prinsessen består styret av hoffsjefen, Knut Brakstad, Egil Vindorum og Ingelin Killengreen. Styret mottar ingen form for honorar eller godtgjørelse.

Søknadene mottas og samles av Det kongelige hoff og sendes deretter ut til styremedlemmene. Hvem som mottar støtte besluttes i styremøte. 

Hoffet bistår Prinsesse Astrid i hennes offisielle virke, og administrasjon og forretningsførsel av fondet er en del av dette. Administrasjonen blir utført av Ordenskanselliet, og kansellisjef Mette Tverli er sekretær og fondets daglige leder.

Søknad

Det er laget et elektronisk skjema for søknad om tildeling fra fondet. Når skjemaet er fylt ut og du trykker "Send inn skjema", får du opp en kvittering med den utfylte informasjonen som du kan skrive ut til eget arkiv. 

Det enkleste er å benytte dette elektroniske skjemaet

Søknadsfristen er 1. februar for tildeling samme år.

Det er ikke mulig å sende vedlegg med det elektroniske skjemaet. Dersom du mener det er nødvendig å legge ved en brosjyre eller liknende, må denne sendes i vanlig post. Legg ved en utskrift av den elektroniske søknaden, slik at det er klart hvor vedlegget hører til.

Om du foretrekker å fylle ut søknaden for hånd, kan du skrive ut vedlagte PDF-fil.

Henvendelser

Vi oppfordrer interesserte til å benytte det elektroniske søknadsskjemaet. Skriftlig søknad gjennom ordinær post sendes:

Kronprinsesse Märthas Minnefond
Ordenskanselliet
Det kongelige slott
Postboks 1 Vika
0010 Oslo

Spørsmål om fondet kan rettes til:
Kansellisjef Mette Tverli,
Telefon: 22 04 87 00
E-post: [email protected]
Postadresse som over.

Personvern

Det kongelige hoff er opptatt av ditt personvern. Vi vil i en del sammenhenger behandle personopplysninger i forbindelse med utøvelsen av vår virksomhet. Nærmere informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter finner du i vår personvernerklæring, tilgjengelig via lenkelisten.

 

 

28.03.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Vil du bidra?

Dersom du ønsker å bidra med en donasjon til Kronprinsesse Märthas Minnefond, er fondets gavekonto 6058.05.05255.

Relaterte lenker