Hopp til hovedinnhold

Stortinget høytidelig åpnet

I dag foretok Hans Majestet Kong Harald den høytidelige åpningen av det 157. ordentlige Storting - en seremoni som er fastlagt i Grunnlovens § 74.

02.10.2012

Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober, og etter at Stortingspresidenten har erklært Stortinget for lovlig konstituert, ankommer Hans Majestet Kongen. De senere årene har også Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen vært til stede under seremonien.

Trontalen og Rikets tilstand

Det er to hovedelementer i seremonien: Trontalen og Redegjørelsen for rikets tilstand. Kongen holder Trontalen, men den er forfattet av representanter for Regjeringen. Talen trekker opp hovedlinjene i regjeringens politikk i året som kommer. Torsdag starter trontaledebatten, der Regjering og opposisjon vil diskutere viktige momenter fra talen.

Trontalen etterfølges av en redegjørelse for rikets tilstand. Dette er en gjennomgang av hva Regjeringen har oppnådd siste året, og tradisjonen tilsier at det er Regjeringens yngste medlem som holder talen. I år var det den nylig utnevnte kulturminister Hadia Tajik som holdt talen.

Når redegjørelsen er holdt, overrekker statsministeren denne til Kongen, som så overrekker både Trontalen og Redegjørelsen for rikets tilstand til Stortingspresidenten.

Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen, og Stortingspresident Dag Terje Andersen holdt sin tale før seremonien ble avsluttet med første vers av Ja vi elsker.

Hele seremonien ble overført direkte fra Stortingssalen og på NRK.

Grunnloven bestemmer seremonien

Seremonien rundt åpningen av Stortinget er fastlagt i Grunnlovens § 74:

Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse."

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook