Hopp til hovedinnhold

Offisielt program

Oversikten nedenfor viser Kongeparets og Kronprinsparets offisielle program de nærmeste 1-2  ukene. Når Prinsesse Märtha Louise og Prinsesse Astrid, fru Ferner, har offisielle oppdrag, vil disse også framkomme av oversikten. I tillegg til dette programmet er Kongefamilien engasjert i en rekke møter og gjøremål både internt på Slottet og med eksterne samarbeidspartnere. Denne virksomheten fremgår ikke her.

Ved besøk i utlandet er alle tidspunkt angitt i lokal tid.

Program på mobilen
Dette nettstedet er tilpasset visning på mobile enheter (responsiv design). I tillegg er det mulig å se De kongeliges program alene, i en visning spesielt tilpasset telefon med nettleser. Åpne mobilens nettleser og gå til www.kongehuset.no/mobil. Lagre som bokmerke for enkel tilgang senere.

03.06.2020 Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
H.K.H. Kronprinsen har videomøte med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL (12.30).
03.06.2020 Kronprinsparets fond
H.K.H. Kronprinsen har videomøte med Kronprinsparets fond og ungdommer engasjert i fondets prosjekter (13.00).
05.06.2020
Verdens miljødag - Havets tiår
H.K.H. Kronprinsen besøker Havforskningsinstituttet og Raet nasjonalpark i anledning Verdens miljødag, Arendal.
17.06.2020 Innovasjonstalen 2020
H.K.H. Kronprinsen deltar under Innovasjonstalen 2020, som i år gjennomføres digitalt.